Fredningsnævnet

Fredningsnævnet

1 medlem + 1 suppleant

Eli Jacobi Nielsen (O)
Nelle Søndermand (F)