Du er her: ForsideFrivillighedskonferencen den 18. november 2014

Frivillighedskonferencen den 18. november 2014

Frivillighedskonferencen i år blev afholdt tirsdag den 18. november i Festsalen på det gamle Haslev Seminarium.

For tredje år i træk har Faxe Kommune afholdt stor konference omkring frivillighed og samarbejde, og igen i år var interessen stor – både fra både frivillige og foreninger, politikere og medarbejdere fra Faxe Kommune.

Konferencen blev igangsat med et fælles oplæg fra det nationale Frivilligråd, som Benedikte Ask Skotte stod for og som omhandlede rådets perspektiver på samskabelse mellem foreninger, frivillige og kommunale aktører. Herefter gik de ca. 90 deltagere ud til hver deres workshops, hvor de først hørte et oplæg og derefter drøftede ideer som evt. kunne ende op med nogle konkrete aftaler om et evt. samarbejde blandt deltagerne.  

Benedikte Ask Skottes oplæg (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Temaworkshoppen Lokalsamfundsudvikling:

Selv om Landdistrikternes Fællesråd med et sidste øjebliks varsel var nødt til at sende en stedfortræder for Formand Steffen Damsgaard, samlede der sig over 40 personer, der var interesseret i lokalsamfundsudvikling. Der blev en livlig debat omkring bl.a. byernes kendetegn og en enkel aftale om at modeltogsgruppen SOVNK og Tycho Brahesvej finder ud af at mødes om et evt. samarbejde. 

Kirsten Bruuns oplæg til Frivillighedskonferencen 2014 - Landdistrikternes Fællesråd (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Temaworkshoppen Skoler og Samskabelse:

Formanden for foreningen Skole&Forældre, Mette With Hagesen stod over for ca. 30 personer med interesse for skoleområdet og fortalte omkring de mangfoldige samarbejdsmuligheder, der kan arbejdes med i skoleverdenen, når de frivillige inviteres ind.

Mette With Hagesens oplæg til Frivillighedskonferencen 2014 - Skole & Forældre (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Temaworkshoppen Udsatte Voksne

Sussi Maack fra Socialt Udviklingscenter SUS, der arbejder på at forbedre de socialt udsatte borgeres levevilkår, gav et fængende oplæg omkring hvordan samskabelse mellem kommunale og frivillige aktører kunne give mening i forhold til udsatte voksne borgere.  Gode drøftelser og spørgsmål var kendetegnende for den efterfølgende debat – også selv om der ikke umiddelbart kom en konkret aftale fra workshoppen.

Faxe Kommune afholder hvert år i november en konference omkring frivillighed og samarbejdsmulighederne mellem frivillige, foreninger, erhvervslivet og Faxe Kommune. Konferencens mål er at give rum for en fælles og åben dialog omkring forskellige aktuelle temaer på frivillighedsområdet.   

Sussi Maack - SUS - Oplæg (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Se deltagerlisten her:

Deltagerlisten fra Frivillighedskonferencen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Se også presseomtalen fra konferencen her:

http://sn.dk/Faxe/Frivilligt-arbejde-fik-mange-oerer/artikel/449899