Du er her: ForsideFrivillighedNyt til frivillige foreninger og frivilligeFrivilligrådet inviterer til repræsentantskabsmøde torsdag den 13. november

Frivilligrådet inviterer til repræsentantskabsmøde torsdag den 13. november

Frivilligrådet i Faxe Kommune inviterer alle, der udfører frivilligt arbejde i kommunen til repræsentantskabsmøde torsdag den 13. november 2014, kl. 19.00 til kl. 21.00 i Faxe Sundhedscenter, Præstøvej 78, 4640 Faxe

Dagsorden:

 1. Valg af 2 stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Fremlæggelse og godkendelse af beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 6. Orientering om planer for det kommende år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Eventuelt
 10. Pause – lidt til ganen med kaffe, kage og frugt
 11. Inspiration ved gæstetaler: Pia Westergaard, Formand for Det Frivillige Samråd i Vordingborg Kommune

Vedr. punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Valggruppe 1 - Patientforeninger:  Birgit Ambo - Ikke på valg
Valggruppe 2 - Børn, unge og familier:  Jette Schmidt - Genopstiller
Valggruppe 3 - Humanitære inkl. Kirkelige: Karen Spring - Ikke på valg
Valggruppe 4 - Særligt udsatte, hjemløse og misbrugere: Karin Schmidt - Genopstiller
Valggruppe 5 - Aktivitetscentre: Kurt Sangild - Ikke på valg
Valggruppe 6 - Ældre: Henning Christiansen - Genopstiller ikke
Valggruppe 7 - Pensionister og efterlønnere: Ernst Hansen - Genopstiller ikke
Valgt af forsamlingen: Hanne Bøttern - Genopstiller ikke
Valgt af forsamlingen: Ruth Aller - Genopstiller ikke
Valgt af forsamlingen: Kjeld Folke Jensen - Genopstiller

Opstilling foregår på mødet, og alle kan opstilles. Valget foregår ved simpelt flertal.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal senest mandag den 27. oktober 2014 sendes til formand Henning Christiansen på ahcfaxe@mail.dk

Kom og vær med til at gøre en forskel for de frivillige foreninger i Faxe Kommune.

På bestyrelsens vegne

Henning Christiansen


Frivilligrådet i Faxe Kommune har bl.a. til formål at understøtte, rådgive og udvikle det frivillige sociale arbejde i foreningerne i Faxe Kommune. Frivilligrådet er aktiv dialogpartner med Faxe Kommune og er talerør for frivillige og sociale foreninger.