Gående adgang

Ønsker du at etablere en gående adgang til fortov eller sti rundt om din ejendom, så læs med her.

Hvis din ejendom støder op til enten offentlig vej eller privat fællesvej og du ønsker at etablere eller ændre en gående adgang, skal du søge om tilladelse.

Der vil til enhver ansøgning være en konkret vurdering om hvorvidt ansøgningen kan imødekommes. Ved vurderingen tages der udgangspunkt i primært vejtekniske og trafiksikkerhedsmæssige hensyn, og vil således være det der ligges til grund for afgørelsen.

Ved ansøgning skal du oplyse om nuværende forhold og om hvad du gerne vil gøre.

Vi skal bruge oplysning om ejendommens adresse, herunder matr.nr. og ejerlav, samt oplysning om ønsket placering og bredde af adgangen.

Hvis der bliver behov for at etablere yderligere foranstaltninger for at adgangen kan lade sig gøre, etableres det af kommunen på din regning.

Ansøgningsblanketten vedlagt målfast skitse sendes til trafik@faxekommune.dk eller sendes med post til: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Er der spørgsmål til ansøgningen eller ovenstående er du velkommen til at kontakte os på trafik@faxekommune.dk og tlf. 56 20 30 40.

Ansøgning om adgang til vej (PDF-fil åbner i nyt vindue)