Du er her: ForsideTrafik & VejeGadelysGadelys

Gadelys

Natteslukning af gadelys

Faxe Byråd besluttede i efteråret 2010, at vejbelysningen fra starten af 2011 skal slukkes en del af nattetimerne. Beslutningen blev truffet med baggrund i ønsker om at skåne miljøet samt reducere i udgifterne til kommunens vejbelysning.
Når natslukningen er fuldt implementeret forventes en besparelse i strømudgifterne på ca. 500.000 kr. årligt.

Beslutningen betyder i praksis at gadelyset fremover tændes og slukkes således:

  • Lyset tændes 30 minutter efter mørkets frembrud.
  • Lyset slukkes mellem klokken 01.00 og kl. 05.00 om natten. Dog ikke ved særligt trafikerede veje, fodgængerfelter, heller og andre trafiksikkerhedsmæssige anlæg. OBS: Fra 3. marts 2017 er slukketiderne kl. 02-06 nætter efter fredag og lørdag og 00-04 øvrige nætter.
  • Lyset slukkes 30 minutter før dagslyset bryder frem.

Det tager noget tid at harmonisere alle lysanlæggene i kommunen, da dette sker i forbindelse med nedgravning af luftledningerne og fjernelse af de gamle træmaster. Der vil derfor være en overgangsperiode, hvor lyset på nogle veje  tænder og slukker efter den nye tidsplan, mens det andre steder i kommunen stadig følger den gamle tidsplan.
Når alle anlæg er ændret, vil der kun være vejbelysning i de nævnte nattetimer ved særligt trafikerede veje, fodgængerfelter, heller og andre trafiksikkerhedsmæssige anlæg.

Driftfejl på gadelys

Har du observeret fejl på gadelys, bedes du fejlmelde via SEAS-NVEs hjemmeside

eller evt ved at ringe til  SEAS-NVE på: 70 29 29 29 

eller til Park & Vej på 5620 2900