Gebyr

Gebyr ved inbringelse af sag

Ved indbringelse af en sag for huslejenævnet skal der betales et gebyr. Gebyret reguleres årligt.

Gebyret udgør 308 kr.

Gebyret skal overføres til Nordea, reg.nr. 2186, konto nr. 4376834927 med tydelig angivelse af den adresse som sagen vedrører.

Hvis sagen indbringes for huslejenævnet før indbetaling af gebyr, vil nævnets sekretariat kvittere med et brev, hvor betalingsoplysninger vil fremgå.

Sagsbehandlingen igangsættes først, når gebyret er modtaget, og uanset sagens udfald refunderes gebyret ikke.

Gebyr for udlejer ved tab af sag

Huslejenævnet kan pålægge udlejer et gebyr på 2.139 kr. hvis lejeren får fuldt medhold i sagen, uanset om sagen er indbragt af lejer eller udlejer.