Gebyr

Gebyr ved indbringelse af sag

Ved indbringelse af en sag for beboerklagenævnet skal der betales et gebyr. Gebyret reguleres årligt.

Gebyret udgør 144 kr.

Gebyret skal overføres til Nordea, reg.nr. 2186, konto nr. 4376834927 med tydelig angivelse af den adresse som sagen vedrører.

Hvis sagen indbringes for beboerklagenævnet før indbetaling af gebyr, vil nævnets sekretariat kvittere med et brev, hvor betalingsoplysninger vil fremgå.

Sagsbehandlingen igangsættes først, når gebyret er modtaget, og uanset sagens udfald refunderes gebyret ikke.