Du er her: ForsideBudget 2014Generelt om Budget 2014Generelt Budget 2014

Generelt Budget 2014

Generelle bilag vedrørende Budget 2014

Aftale om kommunernes økonomi for 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Bilag kommuneaftale - principper for kommunalt-statsligt samarbejde (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Bilag kommuneaftale - digitalisering og digital velfærd (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Bilag kommuneaftale - et fagligt løft af folkeskolen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Bilag kommuneaftale - fuld kompetencedækning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Bilag kommuneaftale - god økonomistyring i kommunerne (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Befolkningsprognose (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Plancher fra 1. budgettemadag (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Budget 2014 - 2017 -skatter, tilskud og udligning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Lov- og cirkulæreprogram (DUT-midler) - forslag til fordeling (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Notat vedrørende ny skolestruktur (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Notat vedr. kommunal medfinansiering sundhed (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Budgetopfølgning pr. 31/5 2013 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Beslutninger fra fagudvalgenes behandling af budget 2014 primo august (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Notat Bostøtte (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Notat om udgift til eksterne konsulenter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Plancher fra 2. budgettemadag (PDF-fil åbner i nyt vindue)