Generelt om Budget 2018
Du er her: ForsideBudget 2018Generelt om Budget 2018

Generelt om Budget 2018

Denne side indeholder budgetmateriale vedrørende budget 2018. De enkelte sider opdateres løbende og her kan findes både baggrundsmateriale, oversigter og udarbejdede budgetforslag. Alle de viste budgetforslag er alene forslag og således ikke udtryk for politiske beslutninger. Først efter 2. behandlingen af budget 2018 er budgettet endeligt vedtaget. Budgetmaterialet sendes i høring 1. juni med høringsfrist den 2. august. Budgettet ventes 1. behandlet af Byrådet den 24. august og endeligt vedtaget ved 2. behandlingen den 12. oktober 2017.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til afdelingsleder Kim Stennicke på e-mail: stenn@faxekommune.dk