Du er her: ForsideBolig og byggeriKlimaGrøn energi i Region Sjælland

Grøn energi i Region Sjælland

Faxe Kommune er samarbejdskommune i nogle forskellige regionale samarbejder med fokus på udvikling af grøn energi.

Bioenergi Sjælland

Bioenergi Sjælland har fokus på, hvordan bioenergiressourcerne i Region Sjælland udnyttes bedst muligt. Resultatet er 18 konkrete cases, der skal stå klar i efteråret 2014. De 18 cases er fordelt på forskellige typer af anlæg tilpasset lokale geografiske ressourcer og vilkår. Målet med case-eksemplerne er at gøre det mindre vanskeligt og tidskrævende at forberede nye bioenergianlæg.

Derfor fokuseres der på afklaring af:

 • ressourcegrundlag og krav til landbruget
 • økonomiske og praktiske muligheder og barrierer
 • bedst tilgængelige forretningsmodeller
 • grundlaget for at gennemføre nye demonstrationsprojekter

Besparelsespotentiale på 1.400.000 tons CO2 årligt i Region Sjælland

Cases og resultater vil efterfølgende være tilgængelige og implementerbare for alle interesserede kommuner, landmænd, forsyningsselskaber og investorer mm. Udnyttes potentialet til fulde, vurderes det, at der kan spares op til 1.400.000 tons CO2 årligt i Region Sjælland.

Projektpartnere:

 •     Agrovi
 •     Copenhagen Capacity
 •     Dansk Landbrug Sydhavsøerne
 •     Energiklyngecenter Sjælland (projektleder)
 •     Grønt Center
 •     Kalundborg Kommune
 •     RUC

Samarbejdskommuner:

 •     Faxe Kommune
 •     Guldborgsund Kommune
 •     Holbæk Kommune
 •     Køge Kommune
 •     Lejre Kommune
 •     Odsherred Kommune
 •     Ringsted Kommune
 •     Roskilde Kommune
 •     Slagelse Kommune
 •     Solrød Kommune
 •     Stevns Kommune
 •     Vordingborg Kommune

Økonomi og finansiering
Projektet har en samlet budgetramme på 17.612.000 kr. Heraf kommer 4.223.000 kr. fra egenfinansiering fra projektpartnere og samarbejdskommuner. Vækstforum Sjælland og EU's regionalfond støtter med henholdsvis 5.391.000 kr. og 7.998.000 kr.

Læs mere på projektets hjemmeside

Strategisk Tværkommunal Energiplanlægning Sjælland

Strategisk energiplanlægning er den fælles opgave i et nyt stort partnerskab i Region Sjælland. 

Samtlige 17 kommuner i regionen, Region Sjælland, DTU og RUC samt 19 affalds- og varmeselskaber har valgt at indgå i partnerskabet STEPS (Strategisk tværkommunal energiplanlægning Sjælland). Energistyrelsen har netop støttet samarbejdet økonomisk med penge fra puljen til partnerskaber om strategisk energiplanlægning. STEPS har opstart d. 1. januar 2014 og løber frem til juli 2015. Målet er at identificere og bidrage til reelle samarbejder, der kan etableres på tværs af kommunegrænser og forsyningsselskaber og sikre gennemførelsen af de strategiske energiplaner.

Læs mere om STEPS hos Energiklyngecenter Sjælland