Du er her: ForsidePleje, handicap og psykiatriPlejecentreGrøndalscenteret - rehabilitering

Grøndalscenteret - rehabilitering

Grøndalscenteret er et rehabiliteringscenter, hvor vi gerne afprøver nye velfærdsteknologiske løsninger. Centeret indeholder 9 dobbeltstuer med hver et stort badeværelse, så der er i alt 18 pladser.

Vi har et dejligt fællesrum med TV og radio samt en masse træningsredskaber, der frit kan benyttes.

Rehabilitering

Rehabilitering er et tilbud til dig, der efter endt hospitalsophold, eller kommer direkte fra hjemmet, har brug for at genvinde dine færdigheder, så du opnår størst mulig selvstændighed i din hverdag.

Du visiteres til et ophold på rehabiliteringscenteret gennem kommunens visitation. Det forudsætter dog, at du er lægeligt færdigbehandlet og sygdomsmæssigt udredt. Du skal være indstillet på at deltage aktivt, og selv være med til at sætte mål for dit ophold hos os.

Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem dig, dine pårørende og sundhedspersonalet. Målet er, at du bliver i stand til at opretholde og eventuelt forbedre din funktionsevne, så du er i stand til at komme hjem til din egen bolig. Det er en individuel proces, da det er dit liv, som er i centrum.

Mad og måltider

Der er morgenmadsbuffet kl. 8 - 9.30, frokost kl. 12 - 13 og aftensmad kl. 18 - 19. Desuden er der mellemmåltider formiddag, eftermiddag og til aftenkaffen.

Der er kold mad til frokost og varm mad til aften.

Vi ernæringsscreener alle, som flytter ind. Dette for at sikre at du får den helt rigtige mad, så du kan nå dine mål. Maden kommer fra et produktionskøkken i Frederiksgade.

Alkohol

Alkohol hæmmer muligheden for at træne. Derfor må du ikke drikke alkohol, mens du opholder dig på rehabiliteringscenteret. Vi serverer vin til middagen jule- og nytårsaften, som de eneste undtagelser.

Møder under dit ophold

En modtagelsessamtale, som vi afholder 2-3 dage efter du er kommet. Her lærer vi hinanden bedre at kende, samt planlægger målene for dit ophold. Målene sætter vi i samarbejde med dine behov. Samtalen holdes med dig, medarbejderne som er tilknyttet dig samt eventuelt dine pårørende.

Efter ca. 14 dage holder vi et koordineringsmøde, hvor vi følger op på, hvordan det går med din træning. Vi justerer målene, hvis der er behov for dette løbende. Dette møde gentages igen efter 14 dage. Det er ikke nødvendigt at dine pårørende deltager i disse møder, men de er naturligvis altid velkomne.

Når vi nærmer os afslutningen på dit ophold, inviterer vi dig og evt. dine pårørende til et planmøde. Her er visitationen og eventuelt hjemmeplejen også med, da vi planlægger din hjemkomst til dit eget hjem. Dette for at sikre den bedst mulige koordinering og udskrivelse til dit eget hjem og det eventuelle videre forløb.

Medicin

Når du ankommer til os, giver du samtykke til, at sygeplejerskerne på centeret overtager din medicin, og dermed ansvaret for den behandling, sygehuset eller din egen læge har ordineret.

Bleer

Hvis du bruger bleer, skal du selv medbringe disse. Vi har ingen til rådighed på centeret.

Tøj/sko

Du bruger dit eget tøj, mens du er her. Vi kan vaske dit tøj imod en mindre betaling. Vi opfordrer dig til at have en del skiftetøj med, så du altid har tøj til træning inde og ude.

Ligeledes er det vigtigt, at du har sko med til både ude og inde samt til træning.

Vi vasker IKKE ULD tøj.

Omgivelserne

Vi er et hus, som indeholder et dagcenter, en frivillig enhed og en træningsenhed. Du er meget velkommen til at benytte dig af de forskellige faciliteter, ligesom du vil møde mennesker fra de andre enheder. I midten har vi en dejlig atriumgård, som endnu ikke er helt færdiggjort, men det vil ske i foråret 2016.

Omkring huset er der stier, som du kan gå på, både med rollator, kørestol eller uden hjælpemidler. De indbyder til en tur med dine pårørende eller som en del af din træning med personalet.

Pårørende

Vi ser pårørende som en meget vigtig ressource og som en vigtig del af rehabiliteringen. I er altid meget velkomne. Vi henstiller til, at I undgår at komme på besøg i følgende perioder:

  • Træning - tidspunkt ses på tavlen på stuen
  • Spisesituationer - da de er en stor del af den rehabiliterende indsats, og der er brug for ro.

Kontakt

Du kan kontakte os på telefonnummer: 5620 4920

Pjece for Grøndalscenteret Rehabilitering

Du kan læse  mere om praktiske informationer, udgifter mm. i pjecen nedenfor.

Pjece - Grøndalscenteret Rehabilitering (PDF-fil åbner i nyt vindue)