Du er her: ForsideTrafik & VejeVinterGrundejerforpligtelse

Grundejerforpligtelse

Som grundejer langs offentlig vej eller privat fællesvej, er det din forpligtelse at glatførebekæmpe fortovet eller stien ud for din ejendom.

Som grundejer langs offentlig vej eller privat fællesvej i by eller bymæssig bebyggelse, er det din forpligtelse at glatførebekæmpe fortovet og stien ud for din ejendom. På private fællesvej eller sti skal du som grundejer sørge for at glatførebekæmpe og renholde hele færdselsarealet ud for din ejendom. Det vil sige både fortov, sti og vej.

Du kan læse mere om grundejerforpligtelserne i kommunens Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse.

Oplever du nogle steder at grundejere ikke overholder deres forpligtelse kan du indberette det via kommunens "Giv-et-praj"formular.

Hvad skal kommunen gøre?

Kommunens Park & Vej afdeling sørger for at glatførebekæmpe offentlige veje og stier, samt enkelte fortove. Særligt er det fortove hvor grunden er ejet af Faxe Kommune og fortove, hvor ejendommen har brudt fortov eller ikke har adgang til den del af fortovet fra ejendommen af. Du kan læse mere om definitionen af ubrudt fortov i Faxe Kommunes regulativ. Du kan også på kortet herunder, se hvilke fortove kommunen glatførebekæmper.

Hvornår er det vinter?

Faxe Kommunes vinterberedskab løber hvert år i perioden fra den 15. oktober til den 15. april, medmindre særlige forhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode.