Grundlisteudvalget

Nævninge til lands- og byretten

Grundlisteudvalget er et politisk udpeget udvalg med fem medlemmer, som i Faxe Kommune består af Erik Bondo, Nelle Søndermand, Klaus Holdorf, Torben Reiner Jensen og Lars Christensen. Udvalgets opgave er at udarbejde den grundliste, hvorfra der udtages nævninger og domsmænd til lands- og byretten.

Grundlisten gælder for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2015, og der skal udpeges personer til grundlisten igen i 2015, for perioden 1. januar 2016 - 31.december 2019.

Udvalget har holdt sit første møde den 8. januar 2015. På mødet blev Erik Bondo valgt som formand, og det blev endvidere besluttet at annoncere efter personer til grundlisten, med frist for ansøgning til den 18. februar 2015. Herefter tages der på møde den 26. februar 2015 stilling til, hvor mange personer politikerne skal udpege. Den endelige grundliste udarbejdes på møde den 26. marts 2015.

Referat fra mødet kan ses herunder:

Referat fra møde i Grundlisteudvalget 8/1-2015 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

For at blive optaget på grundlisten skal man have valgret til folketinget, må ikke fylde 70 år inden udgangen af valgperioden og skal have et tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog til at kunne varetage en nævnings og domsmands pligter. Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på eksempelvis køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelse. I Faxe Kommune er der særlig behov for personer under 30 år og personer med anden etnisk herkomst end dansk til grundlisten, hvorfor særligt disse persongrupper opfordres til at rette henvendelse til grundlisteudvalget.

Alle interesserede opfordres til at søge, men alle interesserede kan ikke være sikre på at komme på grundlisten. Selvom man bliver optaget på grundlisten, er det ikke sikkert, at man kommer til at virke som nævning eller domsmand, da retten foretager en lodtrækning af personerne på grundlisten. Hvervet som som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det.

Læs mere om hvad det indebærer at være nævning/domsmand

Se film om det at være nævning/domsmand

Find ansøgningsblanket her.