Grundlisteudvalget

Nævninge til Lands- og Byretten

Grundlisteudvalget er et politisk udpeget udvalg med fem medlemmer, som i Faxe Kommune består af Peter Kiær, René Tuekær, Jørgen Egede Johannessen, Steen Andersen og Lars Christensen. Udvalgets opgave er at udarbejde den grundliste, hvorfra der udtages nævninger og domsmænd til lands- og byretten.

Grundlisten gælder for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2019, og der skal udpeges personer til grundlisten igen primo 2019, for perioden 1. januar 2020 - 31.december 2023. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at blive optaget på grundlisten! Vi vil annoncere her på hjemmesiden og i de lokale ugeaviser, når det igen er tid at at søge om at blive udpeget som nævning/domsmand.

For at blive optaget på grundlisten skal man have valgret til folketinget, må ikke fylde 70 år inden udgangen af valgperioden og skal have et tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog til at kunne varetage en nævnings og domsmands pligter. Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på eksempelvis køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelse. I Faxe Kommune er der særlig behov for personer under 30 år og personer med anden etnisk herkomst end dansk til grundlisten, hvorfor særligt disse persongrupper opfordres til at rette henvendelse til grundlisteudvalget.

Alle interesserede opfordres til at søge, men alle interesserede kan ikke være sikre på at komme på grundlisten. Selvom man bliver optaget på grundlisten, er det ikke sikkert, at man kommer til at virke som nævning eller domsmand, da retten foretager en lodtrækning af personerne på grundlisten. Hvervet som som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det.

Sådan udtages nævninge og domsmænd (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Læs mere om hvad det indebærer at være nævning/domsmand

Se film om det at være nævning/domsmand

Find ansøgningsblanket her.