Du er her: ForsideValgHandicappedes rettigheder og muligheder i forbindelse med valg

Handicappedes rettigheder og muligheder i forbindelse med valg

Som handicappet har du måske svært ved at komme til afstemningsstedet når der er valg. Her opsummerer vi kort de muligheder du har for at stemme på anden vis, samt mulighederne for at få hjælp til stemmeafgivning. Vi gør dog opmærksom på, at der selvfølgelig er stemmerum velegnet til handicappede på alle valgsteder, med god plads til kørestol, eller crosser, og evt. hjælpere, samt indrettet med hjælpemidler.

På valgdagen

Tilgængelighed
Alle valgsteder er indrettet, så de er tilgængelige for handicappede, der er på hvert valgsted en ekstra bred stemmeboks med god plads til kørestol, eller crosser, og evt. hjælpere. Alle stemmebokse er forsynet med luppe.  Faxe Hallen har vi indrettet med særlig henblik på at tilgodese tilgængeligheden for handicappede. Her vil være et særligt arrangement med et afskærmet område med et hæve-sænkebord, som en kørestol let kan køres ind under, her er en forstørre lup  x 4 der kan stå selv, og det vil være muligt at sætte krydset med en filtpen. Hvis et valgsted er bedre egnet for dig end det valgsted, du hører til, kan du søge om at blive overflyttet til et andet valgsted, så du kan stemme der på valgdagen. Læs mere om dette nedenfor. 

Stemmeafgivning i bil uden for valgstedet
Hvis du på valgdagen har svært ved at komme ind i valglokalet, kan du blive ude i bilen og stemme derfra. Det kræver blot, at du får kontakt til en valgstyrer/en medarbejder på valgstedet, som sørger for, at der kommer to personer ud til dig med en stemmeseddel og en transportabel stemmeurne. Selvom du sidder i bilen, gælder det stadig, at ingen må se, hvad du stemmer (med mindre du har brug for hjælp til at få sat krydset det sted, du ønsker det).

Hjælp til stemmeafgivning
Hvis du har brug for hjælp til at få læst stemmesedlen op eller til at sætte krydset, kan du sige det til de hjælpere, som står udenfor stemmeboksene. De vil sørge for, at to udpegede personer (valgstyrere eller tilforordnede) går med ind i stemmeboksen og hjælper dig.

Du kan godt nøjes med at få hjælp til at få forklaret stemmesedlens indhold og få vejlening om fremgangsmåden, hvorefter du selv kan sætte krydset, uden at andre ser det. Hvis du får lavet en fejl, kan du altid få ombyttet stemmesedlen.

For at få hjælp til at stemme kræver det, at du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig med at sætte krydset, utvetydigt kan fortælle dem, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på. Det er ikke nok, at det for eksempel står på en seddel, som du har haft med hjemmefra. Ingen af hjælperne må give dig råd om, hvem du skal stemme på eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller en bestemt kandidat. Heller ikke en personlig hjælper.

Hvis du har en person med, som du ønsker hjælp af, kan denne person erstatte en af de to udpegede hjælpere. Du vil herefter få hjælp af din egen personlige hjælper plus en udpeget hjælper, som du ikke selv har valgt. Tidligere var det kun blinde og svagsynede vælgere, der kunne få lov til at udpege en personlig hjælper til at hjælpe dem med at stemme på valgdagen.

Hvis det er synligt overfor hjælperne, at du er handicappet (har en "umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse"), kan du bede om kun at få hjælp af din personligt udpegede hjælper. Du vil herefter være alene i stemmeboksen med din egen hjælper.

De udpegede hjælpere (valgstyrer/tilforordnet) må ikke være nogen, som selv er opstillet som kandidat. Heller ikke kandidatens ægtefælle, samlever eller andre nærtstående må hjælpe ved stemmeafgivningen som myndighedsperson. Din egen personlige hjælper må dog gerne være kandidat eller nærtstående til en kandidat.

Tavshedspligt
De myndighedspersoner, der evt.  hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt med hensyn til, hvad de måtte få at vide omkring, hvad du har stemt. Det gælder også oplysning om, hvorvidt du overhovedet har stemt.

Inden valgdagen

Vælg hvor du vil stemme på valgdagen
Du kan ansøge om at blive overflyttet til et andet afstemningssted i kommunen, end der hvor du er optaget på valglisten. Det er en betingelse, at ændringen af afstemningssted er begrundet i dit handicap eller nedsatte førlighed. Ansøgning kan tidligst indgives 4 uger før valgdagen, 24. oktober 2017 og skal være afleveret til Borgerservice inden den 13. november kl. 12. 

Se hvilke valgsteder du kan vælge imellem:

http://www.faxekommune.dk/valgsteder-1

Ansøgning om overførsel til et andet afstemningssted (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Brug din stemme - pjece udarbejdet af center for ligebehandling af handicappede (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Brevstemme
Hvis det er nemmere for dig at blive transporteret til Borgerservice i Haslev eller Faxe i ugerne inden valgdagen, kan du brevstemme i den almindelige åbningstid. Bibliotek og Borgerservice i Faxe holder ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning lørdag den 4/11-2017 kl. 10.00 - 13.00. Bemærk det er kun muligt at brevstemme. Bibliotek og Borgerservice i Haslev har altid åbent om lørdagen. Endvidere har Borgerservice i Haslev og Faxe åbent fra kl. 9.00 - 16.00 fredag den 17/11, som er sidste dag det er muligt at brevstemme.

Ved brevafstemning kan du også få hjælp til stemmeafgivningen, som beskrevet ovenfor.

Modtagelse af stemmer i eget hjem, på dagcenter/ældrecenter m.v.
Der arrangeres brevafstemning på alle ældrecentre, samt på dagcentrene Æblehaven i Faxe, Dalgården i Rønnede, og Oasen i Haslev.

Du kan ansøge om at måtte afgive din stemme i eget hjem. Ansøgning skal indgives til Bibliotek og Borgerservice, - find yderligere oplysninger og ansøgningsskema her