Handicaprådet

Handicaprådet

3 medlemmer + 3 suppleanter

Mogens Stilhoff (F)
Inger Andersen (A) (stedfortræder)  
Henrik Aakast (V)
Knud Green (V) (stedfortræder)  
Nadia Bruun Thurø (Ø)
 

Udover ovenstående politikere består Handicaprådet af yderligere fem medlemmer - læs mere på http://www.faxekommune.dk/handicapraadet-1