Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldSkadedyrsbekæmpelseHandleplan for rottebekæmpelse

Handleplan for rottebekæmpelse

Kommunen skal sørge for at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter. Bekæmpelse af rotter skal foregå i overensstemmelse med de af Naturstyrelsen udarbejdede retningslinjer. Disse er beskrevet i "Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2017 - 2019"

Ressourcer
Der er to kommunalt ansatte, med hovedbeskæftigelse som rottefængere.
Ved at holde rottebekæmpelsen i kommunens eget regi, sikrer vi at der er fokus på den langsigtede opgaveløsning med at holde rottebestanden i kommunen på det lavest mulige niveau. Rottebekæmperne har fokus på forebyggelse gennem oplysninger til berørte borgere og de har et stort kendskab til evt. specielle lokale forhold.

Responstider
Hvis der findes rotter indendørs i fødevarevirksomheder og i beboelse begynder vi rottebekæmpelsen snarest muligt og senest indenfor 24 timer.
Findes rotterne udendørs, går bekæmpelsen i gang senest inden for fire døgn efter anmeldelsen er modtaget.

Overordnede mål for rottebekæmpelsen
Der skal udføres en effektiv rottebekæmpelse med særligt fokus på:

Forebyggelse og information
Forekomsten af rotter skal forebygges gennem tiltag, som begrænser udbredelse
og spredning af rotter.
Borgere og virksomheder skal informeres og inddrages i forebyggelsen, f.eks. ved oplysning om korrekt opbevaring af foderstoffer hhv. fodring af husdyr og vilde dyr.

Bekæmpelsesmetoder
Forsat lavt giftforbrug. Ved anvendelse af kemiske midler (antikoagulanter) anvendes antikoagulanten med det svageste aktivstof først.
Hvor det er muligt og fagligt forsvarligt anvendes andre metoder, f.eks. klassiske smækfælder eller elektronisk styrede rottefælder.

Følge udviklingen
Udviklingen af rotteforekomst, anmeldelser og bekæmpelsestiltag (herunder giftforbrug) skal følges, og viden skal bruges til at forbedre den fremtidige indsats.

Målelige succeskriterier:

  • Løbende fald i giftforbruget.

Beskrivelse af tiltag

  • Informationskampagner på Faxe Kommunes hjemmeside med pjecer og evt. andre medier, som tilbyder information og vejledning om forebyggelse af rotteforekomster mv.
  • Kloakrottebekæmpelse ved hjælp af WiseTrap fælder, rottespærrer og giftblokke.
  • Forsat løbende udbedring af defekte kloakker (sammen med Faxe Forsyning).
  • Et forbedret anmelde- og registreringsværktøj med udgangspunkt i anmeldelser telefonisk og via Rotteweb.

Den samlede handleplan kan ses herunder.

Handleplan for rottebekæmpelse 2017-19 (PDF-fil åbner i nyt vindue)