Haslev

- har siden industrialiseringen og den sjællandske sydbanes kommen i 1870 vokset og vokset fra godt 650 indbyggere til i dag at huse over 11.000 indbyggere.

Haslev er tidligere blevet kaldt skolernes by. Før 1. august 2012 var der fire folkeskoler: Grøndalskolen, Lysholm Skole, Nordskovskolen og Sofiendalskolen. De er i dag slået sammen til  Nordskovskolen, Sofiendalskolen og Vibeengskolen efter den nye skolestruktur. Derudover er der en privatskole, to idrætsefterskoler, Haslev Gymnasium og EUC (teknisk skole).  Tidligere har byen også huset en landbrugsskole, et teknikum, Haslev Udvidede Højskole og Haslev Seminarium.

Haslev er også kendt som en indremissionsk by, selvom de ikke har haft flertal i menighedsrådet siden 1920. Fra 1943 til 1954 var pastor Christian Bartholdy sognepræst i Haslev og Freerslev Sogn og formand for Indre Mission fra 1934 og frem til 1959.  Bartholdy var kendt som en flittig forfatter, debattør og prædikant, og han bærer en del af ansvaret for, at Haslev blev kendt som en indremissionsk højborg.

Bartholdy blev især kendt efter ”Møgkiosk”-sagen, hvor han under et KFUM-møde i 1944 opfordrede de unge til at få indehaveren af ”møgkiosken” til at stoppe sit salg af ”lummer og underlødig” litteratur. Dette kom kioskindehaveren for øre, og det endte med, hun anlagde en injuriesag imod ham – og hun vandt. Bartholdy blev idømt nogle dagsbøder, men dem forsøgte han at få lov til at sidde af, men den gik ikke!

Denne episode blev landskendt efter, at tegneren Herluf Jensenius levede en humoristisk tegning af den iltre pastor Bartholdy.