Hjemmehjælp

Faxe Kommune tilbyder hjemmepleje til de borgere, der er fysisk eller psykisk svækkede, og som har brug for praktisk hjælp eller hjælp til personlig pleje.

Hjemmehjælp

Faxe Kommune tilbyder hjemmepleje til de borgere, der er fysisk eller psykisk svækkede, og som har brug for praktisk hjælp eller hjælp til personlig pleje. Hjælpen bliver givet i form af hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at du selv er med i arbejdet så meget som muligt.

Klik her for at se en film om hjemmehjælp udarbejdet af Region Sjælland

Ansøgning og information om hjemmehjælp

For at ansøge om hjemmehjælp skal du eller dine pårørende kontakte Visitation Pleje i Faxe Kommune. Såfremt du har brug for hjælp i forlængelse med en indlæggelse, vil hospitalet eller genoptræningsstedet kontakte Visitation Pleje.
For at kunne behandle din ansøgning på rette grundlag vil en visitator foretage et besøg i dit hjem for at tale med dig om dine ressourcer og behov i vante omgivelser.
Den hjælp, du modtager, bygger på en konkret individuel vurdering af dit aktuelle behov. Tilbudet om hjælp er ikke aldersbetinget, men tager udgangspunkt i:

  • hvad du kan klare selv
  • hvad du kan tage del i
  • om der er en rask ægtefælle/anden voksen i hjemmet
  • om der er pårørende eller andre i dit netværk, som har givet samtykke til at hjælpe.

Personlig pleje omfatter bl.a. personlig hygiejne, af- og påklædning, toiletbesøg, bad, indtagelse af mad og drikke samt medicinering.

Praktisk hjælp omfatter bl.a. rengøring, tøjvask og indkøb.

Klik her for at se en film om, hvad en visitator kan hjælpe dig med. Filmen er udarbejdet af Region Sjælland

Klik her for at se en film om, hvordan en visitator vurderer din situation. Filmen er udarbejdet af Region Sjælland

Rehabiliteringsforløb

Inden opstart af hjemmehjælp vil de fleste blive tilbudt et rehabiliteringsforløb med henblik på at gøre den enkelte i stand til at kunne klare hverdagens aktiviteter selvstændigt eller i videst muligt omfang selvstændigt.
Klik her for at læse om rehabiliteringsforløb

Fleksibel hjemmehjælp

Modtagere af hjemmehjælp har ret til fleksibel hjemmehjælp. Det vil sige, at du en gang imellem har mulighed for at bytte en ydelse til en anden ydelse. Du kan læse mere om dette samt hjemmehjælp generelt i vores kvalitetsstandard.
Klik her for at se kvalitetsstandarder

Frit valg af leverandør

Modtagere af hjemmehjælp har frit valg af hjemmehjælpsleverandør. Ud over at Faxe Kommune selv leverer hjemmehjælp, har vi samarbejde med flere forskellige leverandører, som alle lever op til kommunens krav og serviceniveau.
Du kan orientere dig om leverandørerne i Fritvalgsdatabasen ved at klikke her.

Du kan også selv finde en person til at lave arbejdet. Det gælder for både praktisk hjælp og personlig pleje. Hvis du selv vælger en person til at lave arbejdet, skal vedkommende godkendes af Faxe Kommune. Faxe kommune laver en skriftlig aftale med ham eller hende, om omfang og indhold af opgaverne samt betaling.

Kontakt

Visitation Pleje
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Tlf. 5620 3430

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 9.00 - 13.00
Torsdag 9.00 - 17.00