Du er her: ForsidePleje, handicap og psykiatriHjælpemidlerHøreapparater/høreomsorg

Høreapparater/høreomsorg

Høreapparat
Har du brug for høreapparater eller ønsker undervisning og rådgivning, kan du læse mere her om, hvordan du skal forholde dig.

Faxe Kommune har besluttet, at høreafdelingen i Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) sikrer kvaliteten i hørearbejdet.

Høreafdelingens hørekonsulenter tilbyder:

Høreafdelingens hørekonsulenter tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til hørehæmmede og pårørende vedrørende:

 • Brug af høreapparat (ved privat indkøbte apparater forudsættes instruktion fra leverandøren)
 • Hørevanskeligheder i forbindelse med arbejde
 • Kommunikationsundervisning og -kurser
 • Kurser i tegnstøttet kommunikation
 • Tinnitus og Menieré
 • Rådgivning og vejledning vedrørende hørenedsættelse
 • CI-undervisning
 • Høretekniske hjælpemidler
 • Undervisning af andre faggrupper vedr. høreproblemer

Hørekonsulenterne kan kontaktes

Pr. telefon 5588 6900 mellem kl. 8-9 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Pr. mail visp@naestved.dk. Oplys fødselsdato, navn, adresse og telefonnummer.

I åben træffetid for personligt fremmøde på træffestederne uden forudgående aftale ved problemer med høreapparatet mv.

Du er velkommen til at komme til hørekonsulenten vedrørende alle andre henvendelser end praktisk vedligeholdelse af dine høreapparater.

Træffesteder

Faxe Sundhedscenter, Præstøvej 78. Åben træffetid: Onsdag kl. 10–11 samt efter aftale.

Næstved, Birkebjerg Allé 3. Åben træffetid: Mandag og torsdag kl. 9-11 samt efter aftale.

Der er lukket på træffestederne mellem jul og nytår samt mandag, tirsdag og onsdag før påske.

Vedligeholdelse af høreapparater

Det er vigtigt at vedligeholde høreapparater regelmæssigt, så de kan fungere bedst muligt.

Derfor: Hvis du har behov for praktisk hjælp til dine høreapparater til:

 • skift af slange (standardslange bør skiftes ca. hver anden måned, og tyndslanger oprenses eller skiftes efter behov)
 • hjælp til skift af filter
 • rengøring af øreprop m.v.

bedes du henvende dig til ét af fem nedenstående centre.

Du bedes forud kontakte centret telefonisk for en aftale. Husk at medbringe filtre selv, hvis de skal skiftes.

Dalby - Rønnede: Dalby Ældrecenter
Sneholmgårdsvej 20A, Dalyb, 4690 Haslev
Telefon 3084 3330
Leder: Anni Petersen
Telefon 3084 3321
Mail: annip@faxekommune.dk

Faxe - Rønnede: Lindevejscenteret
Lindevej 13B, 4640 Faxe
Telefon 5620 4100
Leder: Anette Falk
Mail: frand@faxekommune.dk

Karise: Solhavecenteret
Græsvej 1, 4653 Karise
Telefon 5620 4940
Leder: Lis Kramer Pedersen
Telefon 5620 4949 / 2345 7645
Mail: likrgp@faxekommune.dk

Faxe Ladeplads: Hylleholtcenteret
Teglhaven 40A, 4654 Faxe Ladeplads
Telefon 5620 4900
Leder: Britt Jørgensen
Telefon 5620 4907 / 2260 2035
Mail: brj@faxekommune.dk

Haslev: Frederiksgadecenteret
Frederiksgade 8, 4690 Haslev
Telefon 5620 4140
Leder: Eva Petersen
Telefon 5620 4142 / 2260 2033
Mail: evp@faxekommune.dk

Udlevering af batterier og almindelige slanger

Batterier og almindelige slanger udleveres uden beregning for brugeren af høreapparat hos:

Faxe, Borgerservice, Rådhusvej 4, 4640 Faxe.
Haslev, Borgerservice, Haslev Bibliotek, Jernbanegade 62, 4690 Haslev.

Batterier kan også bestilles hos Siemens A/S på www.siemens.dk/batterier.
Tlf. nr. vedr. batterier 6315 4012. Hovednummer 6315 4012. Fast telefontid fra 9-16.

Der kan bestilles standard slanger og tubelocks til høreapparater hos www.siemens.dk/batterier. Hovednummer 6315 4012. Fast telefontid fra 9-16.

Øvrige slanger og filtre til nyere høreapparater, udover de udleverede i startpakken, skal bestilles hos den høreklinik, hvor høreapparatet er udleveret eller hos høreapparatfirmaet. Leveres uden beregning for borgeren.

Sådan får du nye høreapparater

Du kan vælge at få høreapparat på en offentlig høreklinik (audiologisk klinik på sygehuset) eller i et privat hørecenter.

Sådan får du høreapparat via en offentlig høreklinik
Du kan blive skrevet på venteliste på en offentlig høreklinik på følgende måde: 

Du skal henvende dig til en privatpraktiserende ørelæge, der vil vurdere, om du kan blive henvist til høreapparatbehandling. Dette gælder både første gang du skal have høreapparater og ved fornyelse på Region Sjællands høreklinikker.

Vælger du at få høreapparat på en offentlig høreklinik, betaler Regionen alle udgifter til høreapparatbehandlingen.

Du kan som udgangspunkt få nye høreapparater hvert 4. år. Du kan blive skrevet på venteliste, når dine nuværende høreapparater er 3,5 år.

De nærmeste offentlige høreklinikker ligger i:

 • Køge (tlf. 4732 3880)
 • Nykøbing F. (tlf. 5651 5645)
 • Slagelse (tlf. 5855 9746)

På de offentlige høreklinikker er der varierende ventetider på høreapparatbehandling. Du kan se mere om ventetider på: www.venteinfo.dk  

Forudsat at du opfylder betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse, vil du være omfattet af reglerne om befordring til og fra sygehusbehandling.
Kontakt Audiologisk Klinik på sygehuset for yderligere information.

§4 - Puljeordning - hvad er det?
For at nedbringe ventetiden på de offentlige høreklinikker, har Region Sjælland indgået aftale med udvalgte ørelæger om en puljeordning. Puljeordningen indbefatter, at alt i forbindelse med høreapparatbehandling foregår hos den pågældende ørelæge, herunder:

 • Høreprøve og undersøgelse
 • Udlevering af høreapparater
 • Ændring af øreprop
 • Service og efterjustering af høreapparatet i 4 år

Hvis du er indbefattet af puljeordningen, kan du ikke få dine høreapparater justeret hos ViSP, men der er fortsat mulighed for undervisning i høreapparatbrug, afprøvning af høretekniske hjælpemidler, øvrig vejledning/rådgivning etc. Se Høreafdelingens øvrige tilbud her.

Sådan får du bevilling til køb af høreapparat i et privat hørecenter
Er det første gang du skal købe høreapparater i et privat hørecenter, så skal du henvende dig til en privatpraktiserende ørelæge, der vil vurdere, om du kan blive henvist til høreapparatbehandling på et privat hørecenter. Dette er ikke et krav ved genudlevering af høreapparater.
Før påbegyndt høreapparatbehandling skal du eller det private hørecenter på dine vegne søge Region Sjælland om bevilling til tilskud til høreapparater. Tilskuddet kan som udgangspunkt søges hvert 4 år. 

Ansøgningen skal sendes til:
Koncernøkonomi
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
E-mail:
oekonomi@regionsjaelland.dk
Tlf. 5787 5100

Er du tilskudsberettiget, får du tilsendt en bevilling på tilskud til køb af høreapparat og kan herefter købe høreapparat i et hørecenter. Tilskuddet er 4.032 kr. for behandling på første øre og 2.356 kr. på andet øre.

Vælger du at købe høreapparat i et privat hørecenter, kan der være omkostninger, som tilskuddet ikke dækker. Du skal selv betale beløb ud over det offentlige tilskud. Dette gælder både i forbindelse med selve købet og den efterfølgende servering.

Der ydes ikke befordring eller befordringsgodtgørelse til behandling på privat hørecenter.

Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Region Sjællands Patientvejledning på telefon: 7015 5001 eller på mailadresse: patientvejledningen@regionsjaelland.dk

Du kan også kontakte ViSP´s høreafdeling på tlf. 5588 6900 (mandag – torsdag kl.8.00- 9.00) eller på mailadresse: visp@naestved.dk

For borgere, som har behov for genudlevering af et nyt høreapparat
Borgeren skal sende et ansøgningsskema herom og skal ikke have en henvisning fra en øre – næse – halslæge forinden medmindre, at høreapparatet er erhvervet inden for de sidste fire år.

Ansøgningsskema kan hentes på: http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/slagelsesygehus/Afdelinger/Oere-naese-halskirurgisk-afdeling/Afsnit-og-funktioner/Sider/Audiologisk-Afdeling-Hoereklinik.aspx

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til Slagelse Sygehus, Audiologisk Afdeling, Fællesvisitationen for høreapparater, Ingemannsvej 18, indgang 3, 4200 Slagelse eller via mail til sla-audiologisk@regionsjaelland.dk

Genudlevering af et nyt høreapparat, men hvor der er gået mindre end fire år siden sidste udlevering
Borgeren kan kun få et nyt høreapparat, hvis

 1. Hørelse er markant forværret udover et almindeligt forventeligt høretab. Dette kræver en ny henvisning fra en øre-næse-halslæge. Henvisningen sendes til den fælles visitation på Slagelse Sygehus. Herefter følger samme procedure, som ved ansøgning om nyt høreapparat.
 2. Der er legemlige forandringer eller slitage efter kort tids brug af et høreapparat, der umuliggør anvendelse af høreapparatet. Dette kræver også en henvisning fra en øre-næse-halslæge og henvisningen sendes til den fælles visitation på Slagelse sygehus.
 3. Høreapparatet er gået tabt ved tyveri, brand eller lignende. I de tilfælde skal borgeren sende en ansøgning til den fælles visitation, hvor du sandsynliggør eller dokumenterer episoden for tab, tyveri eller brand.
 4. Borgere, der har fået udleveret sine høreapparater på en offentlig afdeling, bedes kontakte afdelingen, hvor de har fået udleveret høreapparaterne.

Kontaktoplysninger for borgere
Borgeren kan kontakte Region Sjællands Hotline for høreapparatbehandling tirsdag, onsdag og torsdag mellem kl. 9.00 - 11.30 på telefonnummer: 47 32 38 82. Borgeren kan ikke på denne hotline rekvirere batterier eller andet tilbehør til sit høreapparat.