Høringsproces - Budget 2019
Du er her: ForsideBudget 2019Høringsproces - Budget 2019

Høringsproces - Budget 2019

Høringsprocessen er beskrevet i kommunens budgetvejledning for 2019. Den videre proces omkring høring af MED systemet er følgende:

Hovedudvalget afholder sammen med næstformændene i centerudvalgene dialogmøde med Økonomiudvalget den 6. juni.

Centercheferne er ansvarlige for, at de enkelte centerudvalg mødes og gives mulighed for at komme med et høringssvar til budgetforslaget. Her skal det samtidig huskes at inddrage de høringsberettigede brugerbestyrelser, råd og nævn. Dette skal ske i perioden 1. juni til 1. august. Høringssvarene sendes således inden den 1. august klokken 12.00 til Kim Stennicke på følgende e-mail: stenn@faxekommune.dk med kopi til Ib Østergaard Rasmussen (ibrab@faxekommune.dk)