Huslejenævnet

Huslejenævnet

Huslejenævnet består af en formand, som er jurist samt af to andre medlemmer, der kender til lejeforhold i Faxe Kommune. I husordenssager tiltrædes Huslejenævnet af en social sagkyndig.

Huslejenævnet består af:

  • Formand Helle Frejlev
  • lejerrepræsentant Poul Erik Jensen (indstillet af Lejernes LO) og suppleant Inge Ejsing
  • Udlejerrepræsentant Claus Billesbølle (indstillet af Faxe Grundejerforening) og suppleant Anni Olsen

Marianne Ipsen tiltræder nævnet som særlig sagkyndig i husordenssager.

Medlemmerne er valgt for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Læs her mere om Huslejenævnet i Faxe Kommune