Du er her: ForsideRåd og nævnHuslejenævnetHuslejenævnets sammensætning

Huslejenævnets sammensætning

Huslejenævnets sammensætning

Huslejenævnet består af en formand, som er jurist samt af to andre medlemmer, der kender til lejeforhold i Faxe Kommune. I husordenssager tiltrædes Huslejenævnet af en social sagkyndig.

Huslejenævnet består af:

  • Formand Helle Frejlev
  • Lejerrepræsentant Jan Grabas (indstillet af Lejernes LO)
  • Udlejerrepræsentant Claus Billesbølle (indstillet af Faxe Grundejerforening)

Medlemmerne er valgt for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Huslejenævnet betjenes af et sekretariat, som Faxe Kommune stiller til disposition.

Sekretærer for nævnet:

Jurist Anne Svendsen, direkte telefon: 56 20 36 87 og mailadresse: ansvc@faxekommune.dk

Assistent Pernille Wennergren, direkte telefon: 56 20 36 85 og mailadresse: pwenn@faxekommune.dk