Du er her: ForsideRåd og nævnBeboerklagenævnetHvilke typer sager kan Beboerklagenævnet behandle

Hvilke typer sager kan Beboerklagenævnet behandle

Hvilke typer sager kan Beboerklagenævnet behandle

Beboerklagenævnet træffer hyppigst afgørelse i tvister om følgende sager:

  • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
  • Boligens stand ved indflytning
  • Manglende vedligeholdelse
  • Istandsættelse ved fraflytning
  • Tilbagebetaling af beboerindskud
  • Betaling af varme, vand og lignende
  • Husordensovertrædelser

Beboerklagenævnet behandler IKKE sager om

Beboerklagenævnet kan blandet andet ikke træffe afgørelse inden for følgende områder:

  • Huslejens størrelse
  • Opsigelse og ophævelse af lejeaftaler