Du er her: ForsideRåd og nævnHuslejenævnetHvilke typer sager kan Huslejenævnet behandle

Hvilke typer sager kan Huslejenævnet behandle

Hvilke typer sager kan Huslejenævnet behandle

Huslejenævnet træffer hyppigst afgørelse i sager om følgende:

  • Lejens størrelse
  • Leje-og forbedringsforhøjelser
  • Vand-, varme- og el-regnskaber
  • Flytteopgørelse
  • Manglende tilbagebetaling af depositum
  • Manglende vedligeholdelse af det lejede
  • Mangler ved lejeforholdets begyndelse

Huslejenævnet behandler IKKE sager om

Huslejenævnet kan blandt andet ikke træffe afgørelse inden for følgende områder:

  • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejeaftaler
  • Tvister om fremleje, bytte og retten til at fortsætte lejeaftaler
  • Udlejers ret til adgang til det lejede