Du er her: ForsideJobcenter for virksomhederOrdningerIntegrationsGrundUddannelsen (IGU)

IntegrationsGrundUddannelsen (IGU)

Ny fleksibel vej til at ansætte og opkvalificere flygtninge

IntegrationsGrundUddannelsen* (IGU) er en ny mulighed for at ansætte og opkvalficere flygtninge (og familiesammenførte til flygtninge) i virksomheder. Formålet med IGU forløb er gennem praktisk erfaring, sproglig og faglig opkvalificering (fx. via AMU-kurser) at give IGU-eleverne så mange kvalifikationer og kompetencer, at de kan gennemføre en erhvervsgrunduddannelse eller blive ansat på almindelige vilkår.

IGU-forløb kan iværksættes for flygtninge og familiesammenførte i alderen 18-40 år, der har haft folkeregisteradresse i Danmark under 5 år. Forløbet varer 24 måneder, hvoraf de 20 uger - i samarbejde med virksomheden - tilrettelægges som skoleundervisning** på fuld tid.

I praktikdelen af forløbet aflønnes IGU-elever som udgangspunkt efter de lønsatser, der gælder for EGU-elever, alternativt efter elev-satserne for 1- og 2. år på uddannelsesområdets overenskomst. Når IGU-eleven har gennemført de første seks måneder af forløbet, kan private virksomheder ansøge om en bonus på 20.000 kr. hos Styrelsen for Internation Rekruttering og Integration (se nedenfor), og når IGU-eleven har gennemført hele forløbet og modtaget uddannelsesbevis, kan der senest 1 år efter søges yderligere 20.000 kr. i bonus.

IGU-elever betragtes som ordinært ansatte og begrænser derfor ikke virksomhedens muligheder for sideløbende at ansætte medarbejdere i job med løntilskud eller tage personer i virksomhedspraktik. Hvis virksomheden allerede har ordinært ansatte flygtninge/familiesammenførte, kan de ikke påbegynde IGU-forløb i virksomheden. 

Fordele

Sådan gør du

Ansøg om oprettelse af IGU-forløb via selvbetjeningsløsningen på: http://vitas.bm.dk. Her udfyldes alle oplysninger om virksomheden, borgeren, stillingen, undervisningsplanen samt løn og ansættelsesvilkårene. Du kan eventuelt få hjælp hos supporten på tlf.: 70 25 89 25 eller via amportalen.dk

Ansøgning om udbetaling af bonus sker på ansøgningsportalen: siriportal.dk/TAS_Dashboard/Login/.

  • Lempeligere vilkår for stærkere virksomhedsrettet integration af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte.

Om Uddannelsen

Den praktiske del af uddannelsen skal give flygtningen:

  • Viden og færdigheder i funktioner, der er relevante på arbejdsmarkedet
  • Konkrete arbejds- og samarbejds-erfaringer, der kan sikre varig tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads

Skoleundervisningen skal bidrage til at give flygtningen:

  • Sproglige færdigheder jf. lov om danskuddannelse for voksne udlændinge
  • Erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer
  • En bredere forståelse for erhvervede praktiske erfaringer og forudsætningerne for fortsat uddannelse

* IGU-ordningen indføres som et forsøg i perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2019.

**Amu- og sprogkurser, der indgår i undervisningsforløbet, er uden omkostninger for virksomheden. I undervisningsperioden modtager IGU-eleven en ydelse fra kommunen.