Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAktuelle høringerIndkaldelse af ideer og forslag forud for planlægningen for solcelleparker i Faxe Kommune

Indkaldelse af ideer og forslag forud for planlægningen for solcelleparker i Faxe Kommune

Solceller
Faxe Kommune igangsætter nu processen for at udarbejde retningslinjer for placering af store solcelleparker i kommunen. Retningslinjerne udmøntes som et kommuneplantillæg, der vil ligge til grund for den fremtidige planlægning for placeringer og udseende af solcelleparker.

Planlægningen er skudt igang

Invitation til temamøde for borgere om solenergianlæg

Torsdag den 28. juni 2018 kl 19-21
i Rolloteket, Rådhusvej 4, 4640 Faxe

I sommeren 2015 modtog Faxe Kommune første gang en ansøgning om at etablere en solcellepark på 27 ha ved Tureby. Denne blev fulgt op af ønsket om tre mere i nærheden af Haslev i 2017 på i alt 185 ha. Mens opførelsen af det første anlæg i skrivende stund er godt halvvejs, er arbejdet med at udfærdige de relevante planer til de tre næste solcelleparker blevet igangsat i slutningen af januar efter vedtagelse i Plan- og Kulturudvalget.

I marts 2018 modtog kommunen endnu en ansøgning om at opføre en solcellepark på ca. 177 ha. Denne ansøgning blev ligeledes fremlagt Plan- og Kulturudvalget og i lyset af de igangværende projekter ved Haslev valgte udvalget at sætte ansøgningen i bero og i stedet igangsætte en proces for at undersøge hvilke kriterier der skal ligge til grund for parkernes placering, udseende og hvilke hensyn, vi som kommune skal være særligt opmærksomme på i det indledende arbejde. Dette skal sikre at vi får lavet de bedste rammer for parkeres placering.

Det er derfor vigtigt for kommunen, at alle borgere og interessenter får mulighed for at blive hørt og komme med ideer og forslag til hvad vi skal tage med i den videre proces.

Du kan læse meget mere om planlægningen i denne folder for solcelleparker i Faxe Kommune

Idefase-folder til kommuneplantillæg solcelleparker (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Idéer og forslag

I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Faxe Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning. Du kan blandt andet indsende idéer og forslag til områdernes afgrænsning, anlæggenes udformning, beplantning mv. Det kan også være du har konkrete forslag til placering af store solcelleparker - eller måske ønsker du selv at opstille et anlæg

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Faxe Kommune senest mandag den 7. august 2018. Send gerne en e-mail til plan2@faxekommune.dk. Du kan også sende et brev til Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Spørgsmål til planlægningen kan rettes til Camilla Dencker på tlf.: 5620 3019 eller e-mail plan2@faxekommune.dk.