Du er her: ForsidePlanerLandskabskarakteranalyseIndledning: Landskabskarakteranalyse af Faxe Kommunes landskaber

Indledning: Landskabskarakteranalyse af Faxe Kommunes landskaber

Formålet med denne landskabsanalyse er derfor at skabe et samlet overblik over landskabskarakteren i det åbne land.

Landskabskarakteranalyse af Faxe Kommunes landskab - her opdelt i 11 karakterområder.Faxe Kommune blev i 2007 dannet ved en sammenlægning af tre tidligere kommuner; Haslev (Vestsjællands Amt), Fakse og Rønnede (Storstrøms Amt). Dette betød, at grundlaget for den nuværende kommuneplan, 2009, bestod af tre kommuneplaner og to regionplaner. Eftersom det tidligere var amternes opgave at varetage forvaltningen af det åbne land, blev udpegninger og retningslinjer fra de to regionplaner overført til kommuneplanen. Sammenskrivningen af planerne har imidlertid betydet, at kommunen i kommuneplanen opdeles i en østlig og vestlig region, der vanskeliggør en helhedsforståelse af det åbne land i Faxe Kommune.

Formålet med denne landskabsanalyse er derfor at skabe et samlet overblik over landskabskarakteren i det åbne land. Landskabsanalysens overblik og samlede, ensartede grundlag, kan derefter bruges i udarbejdelsen af de temaer, der berører landskabet og det åbne land i forbindelse med fremtidig kommuneplanlægning.

Find hele indledningen herunder:

Indledning til landskabskarakteranalyse af Faxe Kommunes landkaber (PDF-fil åbner i nyt vindue)