Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAfgørelserFornyelse af indvindingstilladelse til Leestrup Vandværk.

Fornyelse af indvindingstilladelse til Leestrup Vandværk.

Leestrup Vandværk har søgt om fornyelse af vandværkets indvindingstilladelse. Faxe Kommune har truffet afgørelse om at forny indvindingstilladelsen for Leestrup Vandværk. Afgørelsen er truffet efter LBK nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning, med senere ændringer om vandforsyning.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, Sundhedsstyrelsen visse landsdækkende og lokale foreninger og organisationer.

Eventuel klage skal indsendes via Klageportalen senest den 17. september 2018. Uddybende klagevejledning findes i afgørelserne.

Indvindingstilladelsen for Leestrup Vandværk (PDF-fil åbner i nyt vindue)