Du er her: ForsideNyhederAfbrændingsforbud fra onsdag

Afbrændingsforbud fra onsdag

Fra onsdag den 4. juli er der afbrændingsforbud, oplyser Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Fra onsdag den 4. juli klokken 8.00 er der forbud mod afbrænding i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg Kommuner.

På baggrund af længere tids tørke er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker og i skove mv.
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning udsteder derfor afbrændingsforbud i dækningsområdet.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (Afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af følgende:

  • Haveaffald,
  • Halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
  • Affald fra skovbrug,
  • Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv,
  • Bål.

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder:
Ildsteder,

  • Apparater og lignende, der fungerer ved afbrænding, for eksempel svejse- eller skære-aggregater,
  • Ukrudtsbrændere, blæselamper, udtørringsapparater,
  • Afbrænding af pyroteknik, det vil sige at tilladelser til festfyrværkeri vurderes nøje udfra hver sag.

Brug af grill, bålfade og bål på dertil indrettede bålpladser – alle op til 80 cm i diameter tillades på fast og ubrændbart underlag.

Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.

Hav gerne vandslangen liggende parat, hvis uheldet skulle være ude.

Ved udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbar vegetation skal der etableres brandvagt. Brandvagtsfunktionen har til opgave at overvåge eventuelle brandrisici.
Brandvagten skal udstyres med mindst 2 håndildslukkere, som enten er 6 kg pulverslukker eller 9 l trykvandsslukker.

Brandvæsenet følger vejrsituationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet, så snart det anses for værende forsvarligt.

Yderligere information kan indhentes hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning tlf. 5578 7800 eller msbr@msbr.dk eller på deres hjemmeside www.msbr.dk