Du er her: ForsideJobcenter for virksomhederOrdningerJob med løntilskud til førtidspensionister - tidligere skånejob

Job med løntilskud til førtidspensionister - tidligere skånejob

Det er muligt at ansætte en førtidspensionist med løntilskud i en individuelt aftalt periode.

Eksempel

En 42-årig håndværker kommer ud for en alvorlig arbejdsulykke og tilkendes førtidspension. Håndværkerens arbejdsgiver er dog stadig interesseret i at have håndværkeren som deltids-medarbejder. Der indgås derfor en aftale mellem arbejdsgiveren og jobcentret, som betyder, at jobcentret udbetaler løntilskud til byggefirmaet. Aftalen medfører, at håndværkeren til glæde for alle kan blive i firmaet på deltid.

Løn - og arbejdsvilkår samt arbejdstid aftales medllem arbejdsgiveren, førtidspensionisten og den faglige organisation. Virksomheden udbetaler lønnen og modtager herefter et løntilskud, der fastsættes ud fra den enkeltes evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet. Som udgangspunkt er løntilskuddet på 27,45kr. pr. time, men kan i særlige tilfælde være op til 48,07 kr. pr. time (2017 satser).

Løntilskudsansatte må ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere, og der skal være et rimeligt forhold imellem antallet af fastansatte og personer ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik. Man kan ikke komme i løntilskud i den virksomhed, man senest har været ansat i, eller i virksomheder, der f.eks. er ejet af ens ægtefælle.

Sådan gør du
Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for ansættelse af førtidspensionister med løntilskud.

På jobnet.dk's cv-bank kan du under 'detaljeret søgning/ansættelsesvilkår' søge specifikt efter medarbejdere, der ønsker et job på særlige vilkår. Blanket AB 201 til ansøgning om løntilskud kan findes på: www.jobnet.dk/blanketter

Fordele

  • Virksomheden får en motvieret medarbejder på økonomisk fordelagtige vilkår
  • Giver førtidspensionister mulighed for at bevare et aktivt arbejdsliv.
  • Løntilskudsforløbet planlægges i tæt samarbejde med virksomheden og den ledige.
  • Jobcentret yder støtte og vejledning og følger løbende op på løntilskuddet.