Du er her: ForsideJobcenterEr du blevet syg?Jobafklaringsforløb

Jobafklaringsforløb

Stærkere arbejdsevne - hurtigt tilbage i arbejde

Hvis en sygemeldt medarbejder efter fem måneder ikke kan få forlænget sin sygedagpengesag efter en af de gældende forlængelsesregler, vil jobcentret tilbyde medarbejderen et jobafklaringsforløb. Her kigger medarbejderen sammen med jobcentret og kommunens rehabiliteringsteam på alle kommunens tilbud og aktiviteter - på tværs af forvaltninger og afdelinger - og skræddersyr et forløb, der udvikler arbejdsevnen, så medarbejderen igen kan komme tilbage i virksomheden/på arbejdsmarkedet. Jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt vare så kort tid som muligt (maks. to år ad gangen).

Eksempel

En sygemeldt tjener i en større hotelkæde kan efter fem måneders sygemelding ikke få forlænget sin sygedagpengesag, da der ikke er lægelig afklaring på hans ledsmerter, og da han ikke umiddelbart kan vende tilbage til et tjenerjob. Derfor tilbyder jobcentret ham et jobafklaringsforløb, hvor han med et nyt jobmål som receptionist kan bruge sine talegaver uden den store fysiske belastning. Efter seks måneder med undervisning i dansk, engelsk og it er han med mentorstøtte klar til at starte op i receptionen i en af kædens hoteller. Efter tre måneders virksomhedspraktik tiltræder han en fast stilling som receptionist i hotellet.

Nedsat refusion ved jobafklaring
Refusion til arbejdsgiver ved medarbejdere på jobafklaringsforløb er 14.808 kr. pr. måned for forsørgere og 11.143 kr. pr. måned for ikke-forsørgere*. Normalsats for sygedagpengerefusion til arbejdsgiver er 4.245 kr. pr. uge**.

Med den nedsatte ydelse giver det god mening at sætte tidligt ind over for de langvarige sygemeldinger, så medarbejdere ikke rammer 22 ugers revurdering uden afklaring eller mulighed for forlængelse efter en af de gældende forlængelsesregler.

* For unge under 25 år, der bor hjemme, er refusionssatserne lavere.

** Ved fuldtidsansættelser. 

Eksempler på tilbud ved jobafklaringsforløb

  • Virksomhedspraktik
  • Genoptaget arbejdstid
  • Mentorstøtte
  • Personlig udvikling, mindfulness, stresshåndtering og afspændingsterapi
  • Alkohol- og stofmisbrugsbehandling
  • Coaching i livsstil (motion, kost og rygeafvænning)
  • Lær-at-tackle kurser - fx håndtering af smerter i forbindelse med arbejde
  • IT-, engelsk-, dansk-, matematik- og ordblindeundervisning og individuel praktik- og uddannelsesvejledning

Sådan gør du:

Kontakt jobcentret, hvis du ønsker mere information om jobafklaringsforløb for sygemeldte medarbejdere.

Læs mere på www.star.dk