Du er her: ForsideJobcenterTilbud til ledigeJobrotation

Jobrotation

- få foden indenfor

Alle taler om jobrotation i disse dage; politikere, arbejdsgivere, fagforeninger og jobcentre. Hvad er op og ned, og er det noget for dig? Læs videre og få nogle af svarene.

Hvor kan jeg komme i jobrotation?
Du kan blive jobrotationsvikar i alle offentlige og private virksomheder, som har en eller flere medarbejdere, de gerne vil sende på kursus.

Hvornår kan jeg komme i jobrotation?
Du skal være enten dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager. Hvis du er dagpengemodtager, skal du ved ansættelsen have haft en sammenlagt ledighedsperiode på mindst 3 måneder. Som kontanthjælpsmodtager skal du ved ansættelsen have modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder.

Hvor længe må jeg arbejde som jobrotationsvikar?
Ansættelsen skal som minimum være på 10 timer pr. uge og kan maksimalt vare i 12 måneder. Såfremt du ikke bliver ansat på fuld tid, er det muligt at modtage supplerende dagpenge/kontanthjælp efter de almindelige regler. 

Under hvilke vilkår er jeg ansat?
Du bliver ansat med overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn. Du vil under ansættelsen være omfattet af de for lønmodtagere gældende regler, der er fastsat ved lov, i henhold til lov eller ved kollektiv overenskomst m.v.

Optjener jeg dagpengeret, mens jeg arbejder som jobrotationsvikar?
Nej. Du optjener ikke dagpengeret, mens du arbejder som jobrotationsvikar, men du bruger heller ikke af din dagpengeperiode. Det er en såkaldt død periode.

Hvordan gør jeg? 
Du er velkommen til selv at kontakte en virksomhed og foreslå dem at ansætte dig som jobrotationsvikar eller fortæl din arbejdsmarkedskonsulent i jobcentret, at du godt vil tages i betragtning i fremtidige jobrotationsprojekter.