Jordforurening

Er din ejendom forurenet?

Jordforurening reguleres efter Bekendtgørelse af lov om forurenet jord. Lovens overordnede formål er at beskytte drikkevandsressourcer og mennesker mod forurenet jord.

Det er Region Sjælland, som har til opgave at registrere og kortlægge alle forurenede grunde, der kan udgøre en trussel for miljø, sundhed og grundvand.

Du kan gå ind på Region Sjællands hjemmeside og få oplyst, om din ejendom er kortlagt som forurenet. Her kan du søge på din adresse ved at trykke på ”søg”, hvorefter du indtaster din adresse. Hvis du efterfølgende trykker på ”i” og klikker på din ejendom, kan du nu se alle oplysninger vedrørende jordforurening registreret på grunden.

Du kan også vælge at kontakte Region Sjællands jordkontor på telefon: 57 87 58 00 eller på mail: jordforurening@regionsjaelland.dk.

Her kan du læse mere om, hvad en kortlagt ejendom er.

Byggeri og anlæg på forurenede grunde

Når en ejendom registreres som forurenet på V1 eller V2, gælder der særlige regler for jordflytning fra arealet. Ejer må desuden ikke ændre arealanvendelsen eller udføre bygge, grave – og andet anlægsarbejde uden forudgående tilladelse fra Faxe Kommune. En ansøgning om vurdering og/eller tilladelse til ændret arealanvendelse behandles efter jordforureningsloven § 8.

Ved ansøgning om § 8 tilladelse skal du udfylde et ansøgningsskema:

Hvad betyder en kortlagt ejendom? (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Underretning om jordforurening

Får du mistanke om, eller konstaterer du en eksisterende, men hidtil ukendt, forurening f.eks. i forbindelse med byggearbejde, har du pligt til at indstille arbejdet og anmelde forureningen til Natur og Miljø.

Akut opstået jordforurening

Hvad skal du gøre, hvis uheldet er ude – f.eks. olietanken er blevet utæt og olien løber ud på jorden?:

  • Forsøg at stoppe utætheden/sæt noget under til at opsamle spild
  • Ring 112 eller det lokale politi på 114

Alarmcentralen eller det lokale politi kontakter efterfølgende den pågældende døgnvagt i Faxe Kommune.

Det betyder lettere forurenet jord for sundheden?

Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er begrænset. Du kan helt undgå påvirkningen fra lettere forurenet jord, hvis du følger nogle enkle retningslinjer.

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner lavet informationsmaterialet ”EN HVERDAG MED JORD I BYEN” – Gode råd”, hvor du kan læse mere om de forholdsregler, du kan tage for dig og din familie.

EN HVERDAG MED JORD I BYEN” – Gode råd (PDF-fil åbner i nyt vindue)