Du er her: ForsideByggeri og anlægByggeri erhvervKæde- Række- & Dobbelthus

Kæde- Række- & Dobbelthus

Kædehuse og rækkehuse med mere end to boligenheder

Byggearbejdet skal udføres efter bestemmelserne i Bygningsreglementet.
 

Du skal have en byggetilladelse af os, før du begynder at bygge:

  • Sammenbyggede enfamiliehuse med mere end 2 boliger
  • Tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel

Inden du søger om byggetilladelse

Skal du undersøge om der gælder særlige regler, hvor du skal bygge. Bestemmelser i eventuelle byplanvedtægter og lokalplaner skal overholdes. Du skal fremsende oplysningerne i forbindelse med ansøgningen.

En ansøgning om byggetilladelse

Ansøgning skal ske via www.bygogmiljoe.dk. Endvidere skal der fremsendes tegninger af bygningen, dennes placering på grunden, samt materialebeskrivelse. 

Byggevejledning hus (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Der skal også fremsendes dokumentation for overholdelse af de brandmæssige bestemmelser i Bygninsreglemenet.

Ansøgningen skal tillige indeholde oplysninger om anvendelse af byggeriet, BBR-oplysninger og ved nybyggeri tilbud på byggeskadeforsikring.

Du kan finde en brugerhåndbog til Byg & Miljø portalen her

Kommunen skal ikke foretage teknisk byggesagsbehandling, hvorfor dokumentation for de tekniske bestemmelser efter gældene regler, først skal modtages i forbindelse med færdigmelding. Du kan se eksempler på hvilke oplysninger kommunen skal have i nedenstående pdf.

Færdigmelding vejledning byggeri (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Byggearbejdet må ikke påbegyndes

Før kommunen har givet en byggetilladelse. Når den er givet, vil du blive opkrævet et byggesagsgebyr.

Såfremt der gives afslag vil kommunen også opkræve gebyr for sagsbehandlingen.

Byggetilladelsen gælder 1 år og bortfalder, hvis byggeriet ikke er påbegyndt inden for dette år.
Når byggearbejdet er afsluttet, skal du færdigmelde byggeriet. Samtidig med færdigmeldingen skal kommunen modtage dokumentation for overholdelse af de tekniske bestemmelser i Bygningsreglementet, se færdigmelding, samt dokumentation for tegnet og betalt byggeskadeforsikring og tæthedsprøvning, hvis disse er krævet.

Herefter vil byggeriet blive registreret i BBR-registret (Bygnings- og Boligregisteret). Du har som ejer ansvaret for, at oplysningerne i BBR-registret er korrekte og svarer til de faktiske forhold på ejendommen.