Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldNaturKæmpe-bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo

Kæmpe Bjørneklo
Kæmpe-bjørneklo er uønsket, fordi den fortrænger det vilde plante- og dyreliv, og fordi der er stor risiko for at blive forbrændt, hvis man kommer i kontakt med planten.

Faxe Kommune har udarbejdet en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo efter Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo af 10. september 2009. Indsatsplanen omfatter hele Faxe Kommune og medfører, at både offentlige og private grundejere er forpligtet til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på egne arealer. Ifølge planen skal effektiv bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo være indledt senest 1. juni hvert år.

Grundejere skal hvert år sikre sig, at alle forekomster på deres ejendomme registreres og informationer sendes til Faxe Kommune, enten via et skema som kommunen sender ud eller den elektroniske indberetning, som findes nederst på siden. Faxe Kommune vil løbende kortlægge udbredelsen af kæmpe-bjørneklo med udgangspunkt i eksisterende registreringer og nye registreringer angivet af kommunens medarbejdere og borgere.

Hvordan bekæmper du kæmpe-bjørneklo?
Kæmpebjørneklo er en 2-årig plante, som blomstrer i sit andet år, hvorefter den dør. Hvis ikke den har haft kraft nok til at sætte blomst i det andet år, så dør den ikke, men vil prøve at samle kraft til at blomstre i de efterfølgende år. Planten skal derfor forhindres i at sætte spiringsdygtige frø.

Er bestanden af bjørnklo massiv, bør man overveje at bekæmpelse ved græsning eller slåning. Begge dele sætter planten tilbage, men gør så til gengæld det, at den ikke blomstrer og derfor overlever i mange år. Faxe Kommune anbefaler, at bekæmpe planten ved rodstikning. Metoden er mere arbejdskrævende, men meget effektiv, da den enkelte plante slås ihjel med det samme.

Du kan læse mere om de forskellige bekæmpelsesmetoder, og hvornår de med fordel kan bruges, i Faxe Kommunes indsatsplan nedenfor

Følg sikkerhedsråd når du bekæmper kæmpe-bjørneklo
Der er stor risiko for, at blive forbrændt i forbindelse med bjørneklobekæmpelse. Når man bekæmper planten skal man derfor beskytte hud og øjne mod plantesaften, både fra berøring med planten, og fra snitflader og saftstænk.

Det anbefales at bruge handsker, vandtæt tøj og støvler. Hvis der er risiko for at få saft i ansigtet, bør man også anvende ansigtsbeskyttelse. Det er vigtigt, at beklædningen slutter tæt ved hals, ankler og håndled, selvom det kan være ubehageligt. De skadelige stoffer i plantesaften kan være aktive lang tid efter man har været i kontakt med planten. Det er derfor vigtigt, at arbejdstøjet og de anvendte redskaber behandles med forsigtighed og vanskes efter brug.  Da giftvirkningen er en kombination af plantesaft og sollys, bør man altid undgå at arbejde i direkte sol. Det anbefales at udføre bekæmpelsen i overskyet vejr, tidlig morgen eller aften.

Får man plantesaft på huden skal der straks (inden 20 min) afvaskes med vand og sæbe.

Hudområdet skal herefter beskyttes mod sollys i mindst 48 timer. Er skaden sket, kan cortisoncreme nedsætte skadernes omfang og mindske smerter, og sørg for efterfølgende at bruge solcreme på de berørte partier og afdække dem. Ved øjenkontakt skal du straks skylle øjnene med vand og beskytte dem med solbriller. Kontakt også din læge.

Hjælp kommunen med at bekæmpe kæmpe-bjørneklo
Faxe Kommune beder alle om at give kommunen besked, hvis du ser en kæmpe-bjørneklo i grøftekanten eller andre steder, så kommunen kan gøre noget ved det. Indberetningen kan gøres via nedenstående link. Der findes også link til et kort nedenfor, hvor du kan se, hvor kæmpe-bjørneklo allerede er registreret.

Elektronisk indberetning af kæmpe-bjørneklo

Kort over Faxe Kommune, hvor du b.la. kan se, hvor kæmpe-bjørneklo er registreret

Faxe Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2013-2023 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Kontakt:
Hvis du har spørgsmål omkring kæmpe-bjørneklo kan du kontakte kommunens Natur og Miljø team på telefon: 56 20 30 00 eller på mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk