Du er her: ForsideNatur, miljø og affald for virksomhederTilladelser & Godkendelser - ErhvervKaisholm Flugtskydebane, Bråbyvej 77 A, 4690 Haslev

Kaisholm Flugtskydebane, Bråbyvej 77 A, 4690 Haslev

Haslev Jagtforening har den 3. marts 2014 søgt om fornyelse af miljøgodkendelsen for Kaisholm Flugtskydebane, Bråbyvej 77 A, 4690 Haslev.

Ansøgningen m.m. og status for sagsbehandlingen kan du se her.

Klage over miljøgodkendelse, fra Troelstrupvej 34 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Klage over miljøgodkendelse, fra Skuderløsevej 1 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Miljøgodkendelse 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Brev om reviderede skydetider (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Høringssvar (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Høringssvar, underskriftsindsamling (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Udkast til ny miljøgodkendelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Landzonetilladelse til støjskærme (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Støjberegninger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ansøgning om fornyelse af miljøgodkendelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Afgørelse fra Miljøklagenævnet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Miljøgodkendelse 2002, Kaisholm Flugtskydebane (PDF-fil åbner i nyt vindue)