Du er her: ForsidePlanerLandskabskarakteranalyseKarakterområde 10 - Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

Karakterområde 10 - Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

Nøglekarakter: Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer med vandhuller og vandfyldte lavninger.

Beliggenhed og afgrænsning
Karakterområde 10Området ligger i den sydlige del af Faxe Kommune og afgrænses mod sydvest af kommunegrænsen til Næstved Kommune, mens landskabets karakteristika fortsætter på den anden side af kommunegrænsen. Derudover grænser området op til fire andre karakterområder og byområdet Rønnede-Kongsted.
Mod nord går grænsen ved skiftet i terrænform, hvor landskabet bliver mere jævnt.
Mod øst følger grænsen det lavereliggende kystnære landskab. Grænsedragningen følger i al væsentlighed terrænets konturer, men er sat, hvor veje eller andre skel gør det muligt at erkende grænserne i landskabet.

Læs mere om karakterområde 10 herunder:

Karakterområde 10 - Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab (PDF-fil åbner i nyt vindue)