Du er her: ForsidePlanerLandskabskarakteranalyseKarakterområde 2 - Terslev landbrugslandskab med randmoræne

Karakterområde 2 - Terslev landbrugslandskab med randmoræne

Nøglekarakter: Morænelandskab med gennemgående randmoræne, jævnt til bakket terræn og intensivt landbrug med spredte gårde og husmandssteder.

Beliggenhed og afgrænsning
Karakterområde 2Området ligger i den nordlige del af Faxe Kommune og afgrænses mod nord af kommunegrænserne mod Ringsted og Køge. Mod øst følger grænsen Grevindeskov, der samtidig udgør den østlige afgrænsning af en randmoræne, der strækker
sig fra Ulstrup i nord til Dalby i syd inden for karakterområdet. Den sydlige grænse er sammenfaldende med Haslevs bygrænse samt ved det kuperede dødis- og morænelandskab med talrige større søer omkring herregårdene Bregentved og Gisselfeld. Den vestlige grænse ses ved skiftet til det jævne eller let bølgede issølandskab.

Læs mere om karakterområde 2 herunder:

Karakterområde 2 - Terslev landbrugslandskab med randmoræne (PDF-fil åbner i nyt vindue)