Du er her: ForsidePlanerLandskabskarakteranalyseKarakterområde 5 - Lystrup moræne- og herregårdslandskab

Karakterområde 5 - Lystrup moræne- og herregårdslandskab

Nøglekarakter: Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg og intensivt dyrkede marker, enkelte landsbyer samt større infrastruktur med omkringliggende bebyggelse.

Beliggenhed og afgrænsning
Karakterområde 5Området ligger i den midterste del af Faxe Kommune og grænser op til fem andre karakterområder samt tre af kommunens større byer, Faxe, Rønnede-Kongsted og Dalby. Den vestlige grænse følger Sydmotorvejen langs det kuperede dødislandskab i karakterområde 4, mens grænsen mod øst er aftegnet langs Hundemose Skov, der markerer overgangen til et tættere bebygget landbrugslandskab.
Mod syd er grænsen draget ved ændringer i terrænet til det stærkt kuperede dødislandskab og det lavereliggende kystlandskab i henholdsvis område 10 og 9.

Læs mere om karakterområde 5 herunder:

Karakterområde 5 - Lystrup moræne- og herregårdslandskab (PDF-fil åbner i nyt vindue)