Du er her: ForsidePlanerLandskabskarakteranalyseKarakterområde 6 - Karise moræne- og landbrugslandskab

Karakterområde 6 - Karise moræne- og landbrugslandskab

Nøglekarakter: Fladt til svagt bølget morænelandskab med mange landsbyer, skovpartier, overdrevsbebyggelse og husmandssteder.

Beliggenhed og afgrænsning
Karakterområde 6Området ligger i den østlige del af Faxe Kommune og afgrænses mod nord af kommunegrænsen til Stevns Kommune, der følger Tryggevælde Å. Landskabskarakteren fortsætter på den anden side af Tryggevælde Å og ind i Stevns Kommune.
Karakterområdet er mod øst afgrænset ved en ændring i terræn, idet terrænet herfra skråner ned mod ådalen og engarealerne omkring Stevns Å og karakterområde 7.
Mod vest og syd afgrænses området hovedsagligt af overgange til mere herregårdsprægede landskaber med større marker og mindre intens bebyggelse.

Læs mere om karakterområde 6 herunder:

Karakterområde 6 - Karise moræne- og landbrugslandskab (PDF-fil åbner i nyt vindue)