Du er her: ForsidePlanerLandskabskarakteranalyseKarakterområde 7 - Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

Karakterområde 7 - Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

Nøglekarakter: Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige landsbyer og kyststrækning.

Beliggenhed og afgrænsning
Området ligger i den østlige del af Faxe Kommune og grænsen mod øst og nord følger kommunegrænsen til Stevns Kommune. Ådalens modsatte bred og åens videre forløb fortsætter ind i Stevns Kommune, ligesom landbrugslandskabet omkring Store og Lille Torøje fortsætter øst for kommunegrænsen.
I syd er området afgrænset af kysten mod Faxe Bugt, mens den sydvestlige grænse følger herregårdslandskabet omkring Vemmetofte Kloster i karakterområde 8. Resten af den vestlige grænse er trukket langs Alslevvej forbi Tågerup, hvor landskabet fremstår tættere bebygget og terrænet skifter fra skrånende mod ådalen til mere jævnt eller svagt bakket.

Læs mere om karakterområde 7 herunder:

Karakterområde 7 - Stevns ådal, moræne- og kystlandskab (PDF-fil åbner i nyt vindue)