Du er her: ForsidePlanerLandskabskarakteranalyseKarakterområde 8 - Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

Karakterområde 8 - Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

Nøglekarakter: Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt kyst.

Beliggenhed og afgrænsning
Karakterområde 8Området ligger i den sydøstlige del af Faxe Kommune og afgrænses mod syd af kystlinjen mod Faxe Bugt.
Mod øst er området afgrænset ved overgangen til landbrugslandskabet omkring Stevns Å, mens det mod vest afgrænses ved udkanten af de store skove, Vesterskov og Strandskov. Skovområderne udgør samtidig grænsen
for det historiske herregårdslandskab.

Læs mere om karakterområde herunder:

Karakterområde 8 - Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst (PDF-fil åbner i nyt vindue)