Du er her: ForsideBolig og byggeriKlimaKlima- & energipolitik

Klima- & energipolitik

Faxe Kommunes Byråd har på deres møde den 12. december 2013 vedtaget en revideret Klima- og energipolitik for Faxe Kommune. Politikken sætter de overordnede rammer for Faxe Kommunes klimaarbejde.

Klima – og energipolitik for Faxe Kommune 2014-2020.

Klima- og energipolitikken er baseret på de frivillige klimaaftaler Faxe Kommune har indgået med Danmarks Naturfredningsforening og med EU's Borgmesterpagt.

Overordnet indebærer politikken, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for, at den samlede udledning af CO2 reduceres med 30 % inden 2020 for kommunen som geografisk område.

Endvidere vil kommunen gå foran med reduktionen af CO2 udledningerne gennem en målrettet og tværgående indsats i egen virksomhed, således at CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed, reduceres med mere end 20 % inden 2020.

10 indsatsområder

For at komme kunne indfri målene på klimaområdet, er der i politikken udpeget 10 indsatsområder, der sætter rammerne for arbejdet med at implementere Klima- og energipolitikken. De 10 indsatsområder er: kommunen som virksomhed, kommune- og lokalplaner, byer og bygninger, grønne erhverv og industri, landbrug og skov, transport og mobilitet, natur i det åbne land, energi- og ressourceplanlægning, klimatilpasning og fyrtårnsprojekter.

Du kan finde Faxe Kommunes Klima- og energipolitik her:

Klima- og energipolitik 2014 - 2020 (PDF-fil åbner i nyt vindue)