Du er her: ForsideBolig og byggeriKlimaKlimaprojekter

Klimaprojekter

Faxe Kommune arbejder målrettet med at nedbringe kommunens energiforbrug og CO2 udledning. Her på siden kan du læse om aktuelle projekter inden for klima- og energiområdet.
Klimaprojekter Klimaprojekt

REEEZ

Faxe Kommune har sammen med Greve, Guldborgsund, Holbæk, Køge, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød og Vordingborg Kommune samt Region Sjælland opnået støttet fra ELENA-programmet (European Local Energy Assistance) til det tværkommunale energirenoveringsprogram REEEZ. REEEZ står for ”Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand”. Programmet sætter fokus på energieffektiviseringer af offentlige bygninger, samt etablering af vedvarende energianlæg. Programmet skal ses i sammenhæng med Faxe Kommunes Klima- og energipolitik, hvor der er et mål om reduktion af CO2-udledningen på minimum 20 % inden 2020 for kommunen som virksomhed. Dette skal bl.a. ske gennem energirenoveringer af kommunens egne ejendomme.

Energirenoveringer af Faxe Kommunes kommunale ejendomme

Faxe Kommune har siden 2011 investeret i energirenoveringer af kommunale ejendomme for at opnå langsigtede energigevinster og økonomiske besparelser. Formålet med de kommunale energirenoveringer er at nedbringe energiforbruget i Faxe Kommune.

Center for Ejendomme i Faxe Kommune har ansvaret for planlægning og gennemførsel af de kommunale energirenoveringer. Projekterne har bl.a. omfattet isoleringsarbejde, etablering af solceller og jordvarmeanlæg, samt udskiftning af bygningernes varme-, belysnings- og ventilationsanlæg.

Samlet set er der planlagt og gennemført energispareinvesteringer for 9,7 millioner i 2011, for 17,7 millioner i 2012 og for 14,8 millioner i 2013.

Hvis du vil vide mere om de konkrete projekter, finder du her oversigter over planlagte og gennemførte kommunale energirenoveringer i perioden 2012-2014.

Energispareprojekter - udført i 2012 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Planlagte energispareprojekter 2013 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Planlagte energispareprojekter 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Elbiler

Faxe Kommune var den første kommune i Region Sjælland til at tilslutte sig det landsdækkende Projekt TestEnElbil.dk og den tredje kommune i landet til at få skudt projektet i gang. Siden marts 2011 har borgere i Faxe Kommune derfor haft lejlighed til at låne og teste en elbil i 3 måneder. Projektet er afsluttet i Faxe Kommune i foråret 2013, men Faxe Kommune har som udløber af projektet fået etableret ladestandere på kommunens 3 administrationsbygninger i henholdsvis Faxe, Rønnede og Haslev. Ligeledes har Faxe Kommune investeret i 3 elbiler, som er også er placeret ved de 3 administrationsbygninger. Initiativerne i forhold til elbilerne er et led i Faxe Kommunes bestræbelser på at nedbringe kommunens CO2 udledning.