Du er her: ForsideBolig og byggeriKlimaKlimatilpasning

Klimatilpasning

Klimatilpasning – hvorfor nu det?

Klimaforandringerne betyder, at vi i fremtiden bliver udfordret af stigende havvandsstande, kraftigere storme, stigende temperaturer og øget nedbør. Det ændrede klima har en række konsekvenser. I Danmark har vi i de sidste år oplevet, at voldsomme regnskyl pludselig har givet oversvømmelser i boligområder, med store økonomiske tab til følge for boligejer og forsikringsselskaber. Naturstyrelsen har derfor igangsat en national indsats for klimatilpasning.

Hvad kan du gøre som boligejer?

Her kan du hente viden

Hvis du vil vide mere om, hvad du selv kan gøre for at klimasikre din bolig er der god hjælp at hente på: 
www.klimatilpasning.dk
 

For at forebygge oversvømmelser kan det som boligejer være en god idé, at give sin bolig et klimatjek. Det er vigtigt, at få kigget på de muligheder, der er for at anvende eller aflede regnvandet i haven og ved boligen, inden problemerne opstår.

Afledning af regnvand kan for eksempel ske ved etablering af en faskine, der sørger for, at vandet hurtigt siver ned i jorden, eller ved etablering af regnvandsbede i haven. Man kan også undgå at lægge fliser og asfalt på hele grunden. På den måde gør man det nemmere for regnvandet at sive ned i jorden.

Tilbud til boligejere om gratis klimatjek.

Lige nu har man som boligejer mulighed for at få foretaget et gratis klimatjek af sin bolig. Klimatjekket består af et uforpligtende besøg af en fagmand, hvor bolig og have gennemgås, med henblik på at påpege problematiske forhold, f.eks. risikoen for oversvømmelser under skybrud. Du kan læse mere om ordningen på www.klimatilpas.nu - Her kan du også finde en liste over de fagfolk, der p.t. er med i ordningen.

Hvad gør Faxe Kommune?

Som et led i den nationale indsats har Faxe Kommune udarbejdet en handleplan for klimatilpasning. I planen er der foretaget en risikovurdering og en kortlægning af de områder i kommunen som er oversvømmelsestruet.

Handleplan for klimatilpasning