Klimaudvalget

Her kan du se udvalgets sammensætning og hvilke råd, nævn og kommissioner, politikerne er udpeget til at være medlem af.

Byrådet

27 byrådsmedlemmer


Klimaudvalget

5 medlemmer

Nelle Søndermand (formand)
Nellie Bradsted Pedersen (næstformand)
Steen Andersen
Marianne Bøyesen
Finn Østergaard