Du er her: ForsidePleje, handicap og psykiatriDine rettighederTilsyn på plejeområdet

Tilsyn på plejeområdet

Faxe Kommune fører tilsyn på plejeområdet i Center for Sundhed & Pleje. Målet er at finde ud af, om borgerne får den pleje og omsorg, de er visiteret til og har behov for.

Tilsyn

Kommunen er forpligtet til at udføre tilsyn med de kommunale opgaver på det sociale område. I Faxe Kommune føres det generelle tilsyn på plejeområdet i Center for Sundhed & Pleje.

Der gennemføres årligt et uanmeldt tilsyn hos beboere samt et anmeldt tilsyn hos beboere med værge på plejecentre.

For borgere i eget hjem, aftales der årligt et tilsyn med borgeren.

For borgere og beboere, der er tildelt en værge, vil tilsynsbesøget blive aftalt med begge parter.

Konsulenter fra REVAS har udført tilsynene i plejen i 2016.

Tilsynskonsulenterne møder uanmeldt op på et plejecenter/hjemmeplejen og taler med enkelte borgere, når disse har afgivet deres accept til samtalen. Samtalen handler som udgangspunkt om den konkrete pleje. Som en del af tilsynet lægges der også mærke til de fysiske rammer såsom plejecentrets fællesarealer og borgernes boliger.

Opfølgning

Efter hvert tilsynsbesøg udarbejdes der en rapport med konklusion og anbefalinger. Alle rapporter sendes sammen med en udarbejdet årsrapport til behandling i Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet.

Rapporter

Rapporter for hvert kommunalt tilsynsbesøg i 2016 kan ses nedenfor.

Rapport uanmeldt tilsyn Lindevejscentret (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport uanmeldt tilsyn Tycho Brahes Vej (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport uanmeldt tilsyn Hylleholtcentret (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport uanmeldt tilsyn Kongsted Ældrecenter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport uanmeldt tilsyn Solhavecenteret (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport uanmeldt tilsyn Frederiksgadecentret (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport uanmeldt tilsyn Dalby Ældrecenter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport uanmeldt tilsyn Grøndalshusene (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport uanmeldt tilsyn Søndervang (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport uanmeldt tilsyn - Hjemmeplejen Faxe Øst (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport uanmeldt tilsyn - Hjemmepleje Faxe Vest (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport uanmeldt tilsyn - Privat leverandør COMA (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport uanmeldt tilsyn - Privat leverandør Lottes Rengøring (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport uanmeldt tilsyn - Privat leverandør Lev Vel (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport uanmeldt tilsyn - Privat leverandør Lysholm Ridecenter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik 2017 (PDF-fil åbner i nyt vindue)