Du er her: ForsideValgKommunalvalg 21. november 2017

Kommunalvalg 21. november 2017

Den 21. november 2017 er der valg af medlemmer til Faxe Byråd.

Til Faxe Byråd skal der vælges 25 medlemmer for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Samme tid og sted som kommunalvalget afholder Faxe Ældreråd valg af medlemmer til ældrerådet, og Region Sjælland afholder valg af medlemmer til Regionsråd Sjælland. Se information om disse valghandlinger på kommunens hjemmeside om Faxe Ældreråd, og på Region Sjællands hjemmeside. Det følgende vedrører kun kommunalvalget: 

Hvem kan stemme?

For at have stemmeret skal følgende krav være opfyldt:

  • man skal være fyldt 18 år,
  • man skal have fast bopæl i kommunen, henholdsvis regionen, og
  • man skal have dansk statsborgerskab eller være statsborger i EU, Island eller Norge, eller i de sidste 3 år forud for valgdagen have haft fast bopæl i Danmark (inkl. Færøerne og Grønland). Dette gælder dog ikke udlændige på tålt ophold, udlændige, der er udvist ved endelig dom eller endelig administrativ afgørelse, samt udlændige, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Umyndiggjorte kan som noget nyt også stemme til kommunal- og regionsvalg.
Der gælder særlige regler for EU-diplomater, som er registreret i Udenrigsministeriets protokol.

 

Hvem kan man stemme på?

Alle kandidaterne kan ses her:

http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/opstillede_kandidater_til_byraadsvalget_21._november_2017.pdf

Kandidaterne gør opmærksom på, hvad de hver især står for, på forskellig vis, bl.a. ved debat og interviews i lokale medier og på sociale medier. Visse medier plejer at lave oversigter og kandidat-tests, hvor man kan teste hvilken kandidat, man er mest enig med. Når tiden nærmer sig valget, vil du kunne finde links her på siden. Byrådets møder kan du følge på web-tv.

Læs mere om kommunalvalg på borger.dk

Vigtige tidsfrister

Vigtige tidsfrister

5. september 2017
Lister, der allerede er repræsenteret i Byrådet, kan fra denne dato anmode om at blive fritaget for underskrift fra stillere.

19. september 2017
Kandidatlister skal være indleveret senest kl. 12, hvis listen vil fritages for kravet om underskrift fra stillere.

Kandidatlister kan fra denne dato indleveres for lister, der ikke kan fritages fra kravet om underskrift fra stillere.

26. september 2017
Valgbestyrelsen skal senest kl. 12 meddele, om en liste kan fritages fra kravet om underskrift fra stillere.

3. oktober 2017
Lister, der ikke kan fritages for krav om underskrift fra stillere, skal indlevere kandidat- og stillerlister med underskrifter senest kl. 12.

6. oktober 2017
Kandidater og stillere skal opfylde valgretsbetingelserne.

7. oktober 2017
Valgbestyrelsen skal oplyse om en kandidatlistes mangler.

9. oktober 2017
Senest kl. 12 er der frist for afhjælpning af mangler eller indlevering af ny kandidatliste. Frist for tilbagekaldelse af kandidatliste er også kl. 12, ligesom frist for indgåelse eller tilbagetrækning af liste- eller valgforbund. Endelig frist for opfyldelse af valgretsbetingelserne er kl. 12.

10. oktober 2017
Fra denne dato kan der brevstemmes.