Kommuneplan 2013
Du er her: ForsidePlanerKommuneplan 2013

Kommuneplan 2013

Faxe Kommuneplan 2013 udpeger de dele af det åbne land, der er særlig værdifulde for landbruget. Planen kortlægger den eksisterende natur og tegner skitsen til et fremtidigt naturnetværk, der kan etableres i løbet af de kommende år gennem dialog mellem kommunen, lodsejere og interesseorganisationerne. Endelig udpeges de mest værdifulde samt de større sammenhængende landskaber.

I kommunens større landsbyer kan der ske en begrænset udvikling, der samlet set kan supplere centerbyernes muligheder for bosætning. Nogle af landsbyerne er udpeget som kulturmiljøer i deres helhed, ligesom der er peget på en del enkeltbygninger, der er vigtige i fortællingen om landsbyens historie. Kulturmiljøer er også udpeget i byerne og omkring kommunens mange herregårde.

Med Kommuneplan 2013 fastholdes centerstrukturen med Haslev som kommunecenter, Faxe by som primært udviklingscenter og to mindre udviklingscentre: Faxe Ladeplads og Rønnede. Hertil kommer de tre lokalcentre, Karise, Dalby og Terslev.

Endelig kan man i planens rammedel se, hvor og hvordan der kan udarbejdes lokalplaner for byudvikling, landsbyer og tekniske anlæg i det åbne land.

Se mere om indhold i det enkelte kapital herunder.