Du er her: ForsidePlanerKommuneplan 2013Kapitel 5 - Trafik

Kapitel 5 - Trafik

Kommuneplan 2013 - Kapitel 5 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Se også ...

Kommuneplanens kapitel 5 viser i hovedtræk hvor og hvordan nye trafikale anlæg placeres og udformes. Det gælder nye veje, overordnede planer for et sammenhængende net af cykelstier og faste anlæg til den lokale tog- og bustrafik, hvor byrådet har planlægningsopgaverne og selv træffer beslutningerne i samarbejde med interessenter.

Kapitlet redegør for følgende:

  • Veje
  • Stier
  • Jernbaner
  • Busdrift
  • Havn